CŽV – KGB Rytų bloko ir Al Queda operacijos S-13 paminėjimo kalbose nė žodžio apie karo nusikaltimus, verbuojant vaikus

Autorius: Kristina Sulikienė Šaltinis: http://visuomenedotcom.wordpre... 2015-01-13 16:06:23, skaitė 10129, komentavo 1

CŽV – KGB Rytų bloko ir Al Queda operacijos S-13 paminėjimo kalbose nė žodžio apie karo nusikaltimus, verbuojant vaikus

Ohman2
Nuotr. Jonas Ohmanas, Andrew Eiwa ir dar keli veikėjai, labai patyrę specialiųjų operacijų, diversijų, vienišų snaiperių ir t.t.profai, žino aplinkybes apie S-13 operacijai verbuotus nepilnamečius.
Su vienu iš jų J.Ohmanas iki šiol palaiko gerus karinisu santykius – tonomis tiekia jam paramą. Jo vardas Jevgenij Dykyj. Nuotrauka autorės, 2012 03 11.

Nepernešu melo. Gali tai būti valstybinis, gali būti buitinis, pavyzdžiui, apsivogusio kaimiečio – bet Melas yra Melas. Ne atsitiktinai matyt žinodami slaptos kalbos formulę, teisėsaugininkai šioje garsioje amžiaus byloje suėmė tankistą Melą.

S-13 operacija buvo Melas, vien dėl to, jog joje dalyvavo vaikai.

Vaikų verbuoti negalima. Tačiau jie buvo užverbuoti.

romukas
Nuotr. CŽV Rytų KGB blokas S-13 operacijai, kad nepavyktų Lietuvai taikiai išstoti iš SSRS, ir kad gal Lietuva ir visa sąjunga liktų, verbavo nepilnamečius.
Vilniaus 43-ojoje mokykloje 15-metis Romualdas Apanavičius buvo užverbuotas beveik su visa klase.
Jo geriausia draugai Audrius Skaistys ir MIndaugas Balčiauskas dabar yra labai gausiai apdovanoti, užima geras vietas valstybės tarnyboje, o pats R.Apanavičius pirma dingo be žinios, paskui buvo paskelbtas be jokio teismo – vien spectarnybų pagalba – mirusiu.

O toks Jevgenij Dikij iš Ukrainos apie tai išsigyrė dar užpernai. Jog jis būdamas nepilnamečiu, sėdėjo mūsų AT, mokėsi visko, o ko mokėsi, paaiškino plačiau interviu, darytame liepsnojančiame Maidane:

„Molotovo kokteilių, barikadas statyti – viso to išmokau pas jus, gindamas parlamentą, dabar ši patirtis pravertė Maidane“.

Taigi, taikios, dainuojančios revoliucijos pasirodo vykdomos su Molotovo kokteiliais rankose.

Nepilnametis buvo ir mano brolis Romualdas. Šiuo metu jis dingęs be žinios, o kad šeima nebeieškotų, tai paslaugi ir maloni Lietuvos ambasada Italijoje padėjo Romos Civilinės metrikacijos skyriui sudaryti jo mirties liudijimą. Nėra žmogaus - nėra problemos. Gali būti, jog mano brolis, kaip to paties Nepilnamečių bataliono narys, ir kuopos vadas, buvo apklaustas kur nors kad ir Suomijoje: ne apie savo, o apie kitų žmonių padarytus nusikaltimas – o būtent, dėl nepilnamečių verbavimo kariniams veiksmams, kas yra karo nusikaltimas.

Verbuoti nepilnamečius draudžia tarptautinė humanitarinė teisė.

Visko gali būti, jog Rusijos Federacija tyliai ir ramiai tiria savo S-13 bylą: tik tiria ją pagal karo tribunolo reikalavimus – kas, kodėl ir pagal kieno užsakymą užverbavo virš tūkstančio nepilnamečių, kuriuos hipnotizavo, jog jie turės griūti po tankais, ir susisprogdinti?

Juk tai Al Quedos metodai.

Juk toksai CŽV karininkas kuris siejamas su Al Quedos įkūrimu, vadovavo visai šitai valachytai Aukščiausioje Taryboje.

Juk dabar be karo Ukrainoje negalintis gyventi Jonas Ohmanas, švedas, labai geras CŽV karininko apdovanoto Vyčio ordinu, draugas, negali gyventi be bataliono "Aidar", kuriam, pasirodo, vadovauja… tas pats Jevgenijus Dikij!

Kuris, lygiai kaip ir mano brolis, galėjo būti apklaustas tame specialiame karo nusikaltimo prieš vaikus tyrime, ir būti „pakabintas“! Ir "Aidarui" vadovauja, ir iš Ohmano tiksliau juk iš Lietuvos paramą karinę priima būtent pagal tą kurpalių, jog dirba visiems: juk jis už Tėvynės išdavimą negavo 10 metų kalėjimo, vadinasi, sudarė su kažkuo kažkokį sandorį. Juk bet kada galėjo sėsti, nes grįžo į „prorusišką“ Ukrainą. Bet nesėdo.

Dabar iš Seimo tribūnos moko mus visus, kad turime bijoti Rusijos, ir turime nepasitikėti NATO.

Maladiec.Jevgenijus Dikij - ne vienkartinis Lietuvos Seimo svečias


Kadaise nepilnametis LTSR AT gynėjas, dabar Kijevo perversmininkas, samdinių-baudėjų dalinio vadeiva pasidabinęs "US" kamufliažu...
"Humanitarinė parama" iš Lietuvos?

Šiandien klausytis kalbų iš Seimo buvo šlykštu.

Klausiausi jų ne savo laisva valia. Tiesiog kur buvau, žmonės patriotiški, o gal irgi nori pasiklausyti, ką kliedi valdžia. O nusikliedėta iki terminalų, 44 procentų atsinaujinančios energijos žaliavų deginimo.

Ir nei žodžio – kaip gyvena šitokiuus jaunus sūnus ir dukteris praradusios šeimos, ar jie išgali susimokėti už butą? O gal jiems iš to terminalo tieks šildymą nemokamai?

Kaip visada, neminimas žuvusiųjų sąraše tą naktį sunkiai sužeistas ir po trijų mėnesių miręs nuo traumų Mačiulskis, iki sausio įvykių aukojęs savo pusę algos Gynybos fondui.

Jis žuvo tą naktį, nors kūnas atsileido vėliau – tačiau nei vienais metais neišgirsime jo vardo, nors kažkuriame LRS puslapyje jis minimas. Tačiau kaip priedas prie 14-os.

1996 metais teko bendrauti su šio žuvusiojo šeima, pažinoti vis dar gedinčią našlę, ir mažiuką sūnelį. Atsimenu, su kokiu rūpesčiu mano tėvai kviesdavosi Mačiulskienę į svečius, į sodą, kai atvažiavo mūsų pusbrolis iš JAV, visi kartu turškėmės pirtelėje Trakuose. Mačiulskienė labai skaniai gamino. Kaip ji gyvena dabar – nežinau, tik žinau, kad mūsų šeima prisidėjo, kad ši moteris nepalūžtų. Nes iš valdžios ji sulaukė tik patyčių, ir, atrodo, mirties susiejimą su sausio tryliktos sužalojimasi dar ir per teismus ir per ekspertizes reikėjo įrodinėti. Atsidėkojant štai ir neminimas patriotas Mačiulskis iš Seimo tribūnos, o Graužinienei per sunku pačiai pasidomėti. Juk sūnus lyg Seime nebearchyvuoja, tai nėra pas ką paprašyti pagalbos.

Laimė, kad mūsų teisėsauga atkodavo S-13 bylą, suimdama Melą.

Tai yra totalus Melas.

Ir netgi jo suėmimas yra Melas. Nes atsargos kariškis, VRM darbuotojos vyras Melas metų metais važinėjo į Lietuvą nusipirkti vaistų, nes serga diabetu, o Lietuvoje jis radęs gerus vaistus, ir žino, kur jų gauti. Jį apklausti kad ir pasienyje ar stotyje, ar nusivežti į to miesto, kuriame jis pirkdavosi vaistus, komisariatą apklausai niekada nebuvo jokios problemos.

Tiesiog niekas to nenorėjo, o ir jis juk šaudė kelis tuščius šovinius į orą ir negalėjo nušauti kulkomis ir dar šešiomis Gerbutavičiaus iš mano rajono, ar pervažiuoti Loretos su kitu tanku, kurio jis nevairavo. Be to, iš TV medžiagos juk matyti, jog kažkas sustūmė žmones į krūvą, ir dar pastūmė po tais tankais, o žmonės iš visų pusių apspito tankus, kad jie nebežinojo, į kurią pusę važiuoti.

Žmonės, primokyti specialiuose seminaruose, tyčia stovėjo prieš tankus, kol juos pasivijo „pūlia dūra“.

Kas ir iš kur šaudė -  esą iki šiol vos ve „valstybinė paslaptis“.

Iš tiesų bijoma nešti bylą į teismą, vilkti į dienos šviesą, nes to meto teismo medicinos ekspertizėse yra parašyta, kokio kalibro kulkos, ir iš kokių šautuvų bei kokia trajektorija šauta.

Ir šitas ekspertizes turi Rusijos Federacija. Ir byla atrodo ne nutraukta, o sustabdyta, nes nenustatyti įtariamieji.

Na tie vieniši snaiperiai nuo stogų: tokie patys, kokie, vadovaujant tuometiniai AT gynėjui Jevgenijui Dykyj, šaudė nuo stogų Maidane – kurie net nesislėpė kamerų ir fotoaparatų, kad jų daromi veiksmai būtų užfiksuoti. Kadangi prie TV bokšto filmavo net Japonijos žurnalistai, tai tie vieniši snaiperiai galėjo būti užfiksuoti.

O kadangi tai valstybės tik neaišku kurios, paslaptis, tai tą S-13 gėdingiausios operacijos CŽV, o gal net Al Queda istorijoje dieną ir belieka tokias nesąmones kalbėti, kokios šiandien liejosi iš Seimo tribūnos, Ukrainos Vaitekūnui nepamiršus sušukti beviltiško ir niekaip šiandien netinkančio šūkio „Slava Ukraine“.

Na Ukraina iš viso yra atskiras atvejis, ir nuo nieko ji neasivaduoja, tik įsisavina CŽV ir AL Queda pinigus, ir viskas. O kadangi netgi tie patys aktoriai – Jevgenyj Dykyj, Jonas Ohmanas ir netgi Audrius Butkevičius veikia, tai jie revoliuciją, esu įsitikinusi, galėtgų surengti net Mėnulyje.

Juk patirties turi.

Ir milijardų.

Žalio.

Kuris staiga sustiprėjo, glušiams įvedus Lietuvoje eurą.

---
LDiena.lt: Sausio 13-oji iš karto tapo naujosios "Lietuvos kovos už laisvę" mitologijos kūrimo atspirties tašku. Ateities istorikai turės daug darbo nagrinėti kaip mitas augo, plėtėsi ir šaknijosi į Lietuvos žmonių sąmonę. O kartu su jais darbo turės ir kultūrologai, dailėtyrininkai psichologai, sociologai ir dar daugybė žmonių...

Jau dabar S-13 mitas persikelia iš istorinių įvykių į pasakų ir slibinų bei vienaragių pasaulį:


Juozas Butė, Joniškio Saulės pagrindinė mokykla (mokytoja Rasa Liubauskienė)
Bombos mėtomos iš oro baliono, dangų raižantys lėktuvai...
Kada vaikai pradės piešti branduolines rusų raketas, nutaikytras į televizijos bokštą?


Justinas Šveiteris, Simno gimnazija (mokytoja Jurgita Narauskaitė) 
Ant tanko ne TSRS simbolika, o dabartinės Rusijos Federacijos vėliava...


 Agnė Simanavičiūtė, Griškabūdžio gimnazija, 6kl. (2011 m.)
Tiananmenio aikštės motyvas - "Žmogus prieš tanką"