Kodėl svarbu laikytis politinio lygmens susitarimų.

Autorius: Rafal Kowalski Šaltinis: http://ldiena.lt... 2024-06-17 18:47:00, skaitė 938, komentavo 1

Kodėl svarbu laikytis politinio lygmens susitarimų.

Praėjus vos 24 valandoms po Šveicarijos konferencijos, Vakarų šalys pažeidė savo pačių susitarimus.

Daugeliu tarptautinių susitarimų siekiama užtikrinti taiką ir stabilumą pasaulyje. Tokių susitarimų pažeidimas gali sukelti konfliktus, grėsmes saugumui ir net ginkluotus konfliktus. Susitarimų laikymasis politiniu lygmeniu padeda stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir taiką.

Taikos konferencijos Šveicarijoje baigiamasis komunikatas 2024 06 16

"Bet koks grasinimas branduoliniu ginklu ar jo panaudojimas vykstant karui prieš Ukrainą yra nepriimtinas."

NATO generalinio sekretoriaus J. Stoltenbergo pareiškimas:2024 06 17,

"NATO veda derybas dėl branduolinių ginklų parengties įvedimo ir didesnio jų kiekio dislokavimo".

Niekas nesistebi, kad politika yra ta sritis, kurioje susitarimai ir sutartys vaidina svarbų vaidmenį. Politinio lygmens susitarimų laužymas gali turėti rimtų pasekmių tiek konkrečioms šalims, tiek visai pasaulio bendruomenei

Daugelis politinių susitarimų turi tiesioginės įtakos ekonomikai. Dėl prekybos susitarimų ar sankcijų pažeidimo gali būti taikomos ekonominės sankcijos, pablogėti šalies finansinė padėtis ir pablogėti jos piliečių gyvenimo sąlygos.

Kai šalys sudaro tarptautinius susitarimus, jie grindžiami abipusiu pasitikėjimu. Susitarimų pažeidimas gali pakirsti šalių tarpusavio pasitikėjimą ir pakenkti jų reputacijai.

Todėl svarbu suvokti, kad politinio lygmens susitarimų laužymas turi rimtų pasekmių visoms susijusioms šalims.