Referendumas dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo

Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected] Šaltinis: https://ekspertai.eu/referendu... 2024-05-07 14:05:00, skaitė 877, komentavo 4

Referendumas dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo

Koks LR Konstitucijos straipsnis norima pakeisti referendume:

12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.“

Į ką norima pakeisti:

„12 straipsnis.

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką. „

Tame pačiame reklaminiame lapelyje yra paaiškinimas:

„Siūlomas pakeitimas – Konstitucijos 12 straipsnyje išbraukti sakinį „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“, kuris šiuo metu neleidžia išsaugoti Lietuvos pilietybės įgijus kitos valstybės pilietybę.“

Vadovaujantis Lietuvių kalbos žodynu ir žodžio „atskiras“ reikšmę reikia suprasti tiktai taip:

ãtskiras, -à adj. (3b)

1. atskirtas, atsiskyręs nuo kitų, pavienis: Draugės jis neieško, jis ãtskiras gyvena J.Jabl. Ir šuo ãtskiras vilko nepapjaus J.Jabl. Kam esat atskiri̇̀, būkiat iš vieno Plng.

atskirai̇̃ adv.: Jo vieno atskirai̇̃ paklausk Gs. Atskirai̇̃ padėk kepurę, kad nesusimaišytų J. Dobilus sukraukiat atskirai̇̃ nu šieno Grg.

2. vien tam skirtas, specialus: Penimiams reikia ãtskiro tvarto Dkš. Tam darbui reikia ãtskirą žmogų turėt Rm. Reik atskirèsnio žmogaus, aš to darbo nepadirbsu, turu savo darbą dirbti Šts.

3. kitoniškas, skirtingas: Tę už Vilniaus daug atskirèsnė kalba Šmk.

atskirai̇̃ adv.: Žmonės anapus upės gyvena atskiriaũ Dglš.

ǁ savotiškas, keistas: Tas vaikas dideliai ãtskiras: nei ans bovijas, nei ans rėka Trk.”

Kaip matote, pirmoji ir pagrindinė žodžio „atskiras“ reikšmė yra kalbininko Jono Jablonskio išaiškinta senai, be jokių dabartinių politinių peripetijų, kurios galėtų daryti įtaką žodžio reikšmės išaiškinimui. Kodėl LR KT nepriima pagrindinės žodžio „atskiras“ reikšmės? Netinka? Nesiderina su politiniu užsakymu?

Panaudojant pagrindinę žodžio „atskiras“ reikšmę turime labai aiškų sakino išaiškinimą, kitokį suformulavimą, kai žmogus gyvena atskirai, kitoje valstybėje:

Įstatymo numatytais ATSKIRAIS atvejais LR pilietis kartu GALI būti ir kitos valstybės piliečiu.

Tai reiškia, kad žmogus gyvenantis atskirai, kitoje valstybėje, kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Taškas.

O kaip gi atsitiko, kad dabar jau nebegali būti? Atsitiko lygiai tas pats kaip ir su neteisėtais aštuoniais Seimo rinkimais – niekas negali suprasti, kaip čia yra kad „vienas rinkėjas – vienas balsas“ yra lygu ir tiesiogiai, taip kaip per prezidento rinkimus. Jiems atrodo, nors tu ir kuolą ant galvos tašyk, kas pusiau sąrašiniai yra lygu ir tiesiogiai, kai sąrašinai niekaip negali būti nei lygūs nei tiesiogiai. Ir dar skelbiama, kad tai yra visų Seimo partijų sutarimas. Tai parodo, kad visi Seimo nariai yra antikonstitucininkai. Jie nori pavogti jūsų teises. LR Konstitucinis Teismas lygiai taip pat to paties nori.

Pasitikėti konstituciniais nusikaltėliais negalima. Tai užsienio valstybių agentai – antikonstitucininkai. Jų pagrindinis veiksmas, veikimas yra ignoravimas.

Literatūra:

1. 2017-01-30 Antikonstitucinės valdžios grožybės (II d.)

2. 2017-04-15 Dvigubas idiotas

3. 2017-04-27 Konstitucijos korifėjo bankrotas

4. 2017-05-07 Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)

5. 2017-05-29 Dainiaus Paukštės propagandinė ekspertizė

6. 2017-06-05 Antikonstitucinė dviejų pilietybių antipropaganda

7. 2017-06-28 Ar verta pasitikėti dvigubais idiotais?

8. 2017-07-08 Dvigubi idiotai siekia triumfo

9. 2017-07-10 Dvigubi idiotai siekia triumfo (II dalis)

10. 2017-07-16 LR KT dviejų pilietybių reveransai Seimo idiotizmui

11. 2017-07-21 Ar dvigubi idiotai jau apginti?

12. 2017-07-24 Dvi pilietybės – konstitucinė vertybė

13. 2017-07-28 LT KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (I dalis)

14. 2017-07-31 LR KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (II dalis)

15. 2017-08-08 KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)

16. 2017-08-09 KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (II dalis)

17. 2017-08-10 KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)

18. 2017-08-14 LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai

19. 2017-08-16 Ar akli mato geriau?

20. 2017-08-18 KGB-istinis karksėjimas

21. 2017-08-21 Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (I dalis)

22. 2017-08-26 Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (II dalis)

23. 2017-08-28 Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema

24. 2017-08-31 Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (III dalis)

25. 2017-09-12 Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių

26. 2017-10-03 Konstitucinio Teismo liapsusų liaupsinimas

27. 2017-10-23 Dvi pilietybės. Kas čia išprotėjęs?

28. 2017-10-30 Dvi pilietybės – LR Seimui dėl visatos subinių apkaltos

29. 2017-11-07 Dvi pilietybės – antivalstybinis referendumas

30. 2017-11-13 Piliečių teisės homosovietikų rankose

31. 2017-11-20 Dvi pilietybės – kultūringo kalbėjimo pelkėje

32. 2017-12-28 Dvi pilietybės – kur tie KGBistai?

33. 2017-12-31 Valstybė ir teisė

34. 2018-01-12 Reformų vajus

35. 2018-02-16 Apdovanotasis

36. 2018-02-20 Egidijus Kūris – tai tegul eina po velnių

37. 2018-05-01 Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių

38. 2018-05-05 Pastabos dėl 2018-04-27 rezoliucijos „Dėl pilietybės išsaugojimo“

39. 2018-05-13 Pilietybių beprotybė

40. 2018-05-25 Dvi pilietybės niekšų nelaisvėje

41. 2018-05-30 Beribiui tyčiojimuisi iš LR Konstitucijos laikas pasakyti NE

42. 2018-06-03 Vieni apie miltus, kiti apie tiltus

43. 2018-08-06 Dvi pilietybės ir popierinių inteligentų propaganda

44. 2018-10-10 Alko niekšinga kova prieš LR Konstituciją

45. 2018-10-13 Dvi pilietybės ne konstitucinė problema. Išprotėjimas nesibaigia

46. 2018-10-17 Paso nešiotojas prof. Povilas Gylys

47. 2018-11-03 LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pagudravimai dėl dviejų pilietybių

48. 2019-01-14 Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (I)

49. 2019-01-16 Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (II)

50. 2019-01-20 Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (III)

51. 2019-02-03 Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (IV)

52. 2019-02-15 Referendumai kaip smilkalų dūmai

Na ir taip toliau. Kas nori apie tai pasiskaityti, prašau.