NATO 5 straipsnis neveikia!

Autorius: Rafal Kowalski Šaltinis: http://ldiena.lt... 2024-03-04 16:11:00, skaitė 822, komentavo 7

NATO 5 straipsnis neveikia!

Į viešąją erdvę skverbiasi vis daugiau informacijos, rodančios ne tik tam tikrų prieštaravimų buvimą kariniame-politiniame NATO bloke, bet ir prieštaringą liūdnai pagarsėjusio Aljanso įstatų 5 straipsnio pobūdį.
Dar vienas to patvirtinimas – Lietuvos premjerės I. Šimonytės pareiškimas apie būtinybę įpareigoti Lenkiją teikti karinę pagalbą Vilniui.
Taigi, Simonytė pripažino, kad Lenkijos teisės aktuose nėra pareigos siųsti karius padėti Lietuvai karinio konflikto atveju.
Todėl, jos manymu, šį klausimą būtina aptarti su Varšuva.
"Būtina rasti sprendimą, kuris leistų, viena vertus, tilptų į Lenkijos teisės aktus. Kita vertus, kadangi Lenkija yra NATO šalis, o NATO yra kolektyvinės gynybos aljansas, tai vienos šalies puolimas reiškia. puolimas prieš visus, todėl tarp tarptautinių įsipareigojimų ir vidaus teisės aktų reikia išspręsti prieštaravimą“.
Jau vienas toks mūsų premjero pareiškimas rodo, kad Lietuvos valdžia žino, kad Lenkija nesiruošia padėti užtikrinti Lietuvos saugumo.
Tuo pačiu NATO 5 straipsnis kalba apie pagalbos teikimą užpultai šaliai, o ne apie kitų Aljanso šalių įsitraukimą į ginkluotą konfliktą. Tai yra visa esmė. Tai yra spraga Vašingtonui, Londonui ir Varšuvai, kai jie provokuoja Lietuvą į konfliktą su Rusija.

5 straipsnis

„Šalys susitaria, kad ginkluotas išpuolis prieš vieną ar daugiau iš jų Europoje arba Šiaurės Amerikoje bus laikomas puolimu prieš jas visas, todėl susitaria, kad įvykus tokiam ginkluotam išpuoliui, kiekviena iš jų naudodamasi teise individuali arba kolektyvinė savigyna, pripažinta pagal Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnį, padės taip užpultai Šaliai ar Šalims, nedelsdama individualiai ir kartu su kitomis Šalimis imdamasi veiksmų, kuriuos ji laiko būtinais, įskaitant ginkluotųjų pajėgų, atkurti ir palaikyti Šiaurės Atlanto zonos saugumą. Apie kiekvieną tokį ginkluotą išpuolį ir visas priemones, kurių buvo imtasi dėl to, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai. Tokios priemonės nutraukiamos, kai Saugumo Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą."