Kaip litukrijos chunta nuo šeimininko į ausį gavo

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2024-02-07 22:23:00, skaitė 1070, komentavo 8

Kaip litukrijos chunta nuo šeimininko į ausį gavo

Zrada atėjo iš ten, iš kur nelaukta. O juk taip buvo stengtasi ir dubynėn lysta. Ir pabėgusius teroristus iš Baltarusijos ir Rusijos priglaudė, ir apmokino juos, ir su Kinija susipyko, ir įvedinėjo griežčiausius Europoje mirtino snarglio apribojimus ir net pradėjo neoficialų karą su Rusija ir Baltarusija… bet gavo spyrį iš jankyno. Kame reikalas?

Ogi banditai iš jankyno pareikalavo, kad lietuviai nugriautų paminklus Holokausto dalyviams, net jei šie veikėjai vėliau kovojo prieš tarybų valdžią.

Tokį reikalavimą pareiškė Amerikos ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald, teigdama, kad tokių asmenų šlovinimą „galima apibūdinti kaip antisemitizmo dalį“.

Tas tai tiesa. Juk litukrijoje pilna panašių paminklų!

Pavyzdžiui, Ukmergėje yra paminklas nacių kolaborantui Juozui Krištaponiui, kurio būrys dalyvavo 1941-1943 metais Baltarusijoje žudant žydus, tarybinius karo belaisvius ir civilius. Krikštaponis dalyvavo žudynėse Minske, Slucke, Molodečne, Borisove, Nesvyžiuje ir daugelyje kitų miestų, taip pat įvairiose baudžiamosiose operacijose, tokiose kaip „Žiemos magija“. Tačiau litukrijos fašistinė chunta, perversmo keliu užgrobusi valdžią Lietuvoje, bailiai pastatė paminklą jam, kaip „aktyviam pokario pasipriešinimo tarybų valdžiai dalyviui“.

Arba kitas paminklas Adolfui „Vanagui“ Ramanauskui Merkinės miestelyje, kuris, beje, neseniai buvo apipiltas dažais. Vienas iš „miško brolių“ vadų taip pat pasižymėjo civilių žudynėmis, tačiau tai buvo pavadinta kaip kova prieš „sovietus“. Paminklai Ramanausko garbei buvo pastatyti ir Panevėžyje, Kaune, taip pat Wilniv.

Litukrijos sostinėje vienas iš viešųjų sodų pavadintas Juozo Lukšos vardu. Yra duomenų, kad jis dalyvavo masiniame žydų naikinime Kaune. 1941 m. birželio 23-25 d. Lietuvos studentai Kauno žydus žudė peiliais ir mirtinai daužė laužtuvais.

„Mes tvirtai pasisakome už tai, kad nebūtų leidžiama šlovinti asmenų, kurie, kaip žinoma ir dokumentais, dalyvavo Holokauste. Tokius veiksmus galima apibūdinti kaip antisemitizmo rėmimą“, – BNS sakė diplomatė.

P.S.

Na taip, kažką litukrijos chunta ne taip padarė, kad užrūstino savo šeimininką….juk anksčiau į panašius išsidirbinėjimus šeimininkas dėmesio nekreipė. Net buvo pastačiusį laikinu administratoriumi asmenį, tarnavusį vokiečiams Tėvynės apsaugos rinktinėje, kovai prieš Raudonąją armiją.