Viktoras Jašinskas: Suprasti praeitį, kad suprasti ateitį

Autorius: Viktoras Jašinskas Šaltinis: https://minfo.lt/nuomones/stra... 2023-01-11 17:34:00, skaitė 287, komentavo 4

Viktoras Jašinskas: Suprasti praeitį, kad suprasti ateitį

Pasaulio istorijoje buvo daug galingų imperijų. Jos kūrėsi ant tvirtų teisinių ir struktūrinių pamatų. Kad valstybė taptų imperija, pradžioje turėjo būti stiprūs, toliaregiai vadovai, kurie planingai vysto jos ekonominę, karinę ir socialinę bazę. Jos rėmėsi stipria ideologija, ji turėjo būti priimtina didžiajai daliai imperijos gyventojų. Pasiekusios aukštą išsivystymo lygi ir įgavusios svorį pasaulyje, imperijos turi tendenciją plėsti savo įtakos zonas kitų šalių sąskaita. Susiklosčius palankioms geopolitinėms sąlygoms, karų, ekonominių pakilimų ir kritimų pasekmių pagalba, tokios valstybės tampa pasaulio hegemonais.

Natūralu kad mūsų Pasaulio istorijoje dažniausiai dvi – trys jėgos vienu metu kovoja dėl globalios dominacijos. Ši kova paprastai baigiasi pasauliniais karais ir milijoninėmis nekaltų žmonių aukomis. Antras pasaulinis karas nusinešė apie 80 milijonų gyvybių, kas sudarė apie 3% tuometinės Žemės, kaip dabar madinga vadinti, populiacijos.

Iš šio karo Jungtinės Amerikos Valstijos išėjo mažiausiai nukentėjusios ir perėmė pasaulio lyderės vaidmenį iš Jungtinės Karalystės. Sukaupusi didžiausias tuo metu aukso atsargas, 1944-aisiais metais Bretton Woodse, Amerika išsikovojo kad JAV doleris taptų rezervine valiuta, pririšta prie aukso, o visos kitos valiutos buvo pririštos prie dolerio. Šio išskirtinio vaidmens pagalba, ji finansavo daugelio šalių, ypač Vakarų Europos atstatymą. Gimė nauja imperija, kuri gyvuoja iki šiol.

Nors ir labai nukentėjusi Antro pasaulinio karo metu – TSRS sugebėjo gana greitai atsistatyti ir tapti praktiškai vienaverčiu varžovu pasaulio dominavimo varžybose. Susidarė du blokai, kurie įvairias būdais traukė į savo įtakos zonas trečiąsias pasaulio šalis. Prasidėjo Šaltasis karas. Jis buvo kariaujamas ne kaktomuša, bet šalyse, kuriose vyko ideologinė kova, pasirenkant kuriame bloke toliau gyventi – Korėja, Vietnamas, Afganistanas.

Šaltą karą laimėjo JAV ir taip vadinamas Vakarų blokas. Griuvo TSRS, sužlugo Varšuvos paktas. Didžiojoje jos buvusios įtakos dalyje buvo pradėta integruoti liberalioji demokratija. Amerika pagaliau tapo vienvaldė pasaulio hegemonė. Ji atsipalaidavo ir tapo pasaulio policininku. Kai neliko rimto priešo, prasidėjo degradacija.

Kai nėra kontrolės – prasideda piktnaudžiavimas. Kam pačiam dirbti ir kurti, kai viską gali nebrangiai nusipirkti. Ypač jei turi dolerį kaip pasaulio rezervinę valiutą, kuris nuo 1971 m. niekuo nepadengtas. Gamyba buvo iškelta į trečiąsias šalis, daugiausia į Kiniją, kur darbo jėga keliais kartais pigesnė.

Prasidėjo globalizacija ir transnacionalinių korporacijų pelnai masiškai išaugo. Federalinis Rezervas pradėjo masiškai emituoti dolerius, kuriais valdžia maitina karo pramonę, besiplečiantį biurokratinį aparatą ir augančia bedarbių armiją, bei subsiduoja tas pačias korporacijas krizių metu - "too big to fail".

Užaugo nauja karta, kuri nebenori dirbti ir kurti. Ji tik nori naudotis anksčiau sukurtomis gėrybėmis. Užaugęs šiltnamio sąlygomis Amerikos jaunimas nebesiekia mokslo ar karjeros bei mano, kad jei ne tėvai, tai valstybė turi jais rūpintis ir juos globoti. Lengvas, nerūpestingas gyvenimas, pop kultūra įdiegė naujas vertybes – narkotikus, iškreiptą seksą ir nesibaigiančius malonumus. Naikinamas šeimos institutas. Niekinamos istorinės asmenybės ir kuriami nauji didvyriai ir idealai. Technologijų, medijų ir farmacininkų pagalba suformuotiems individams, valstybės reikalai rūpi tik tiek, kiek jie gali iš jos gauti pašalpos.

Politikus užvaldė lobistai ir stambus kapitalas. Viešai besipliekiantys respublikonai ir demokratai, slapta susitaria ir nusprendžia, kaip toliau melžti valstybės iždą. Ką jau bekalbėti apie dosnių „filantropų“ ir jų valdomų korporacijų finansines injekcijas. Žmonių teisės? Konstitucija? Common!

Ar tokia visuomenė gali stiprinti imperiją, ar jos laukia Romos imperijos likimas? Ji renkasi „lyderius“ kurie žada tai, ko ji ir tikisi, toleruoja tai, kas jiems patinka. Vis labiau artėjama prie liepto galo. Naujas Amerikos veidas - tai klerkai-biurokratai, kurie užbaigs šios imperijos gyvavimą. Atsimenate brėžniavus ir černenkas? Istorijos spiralė apsisuko. Mažai kas 1988 metais galėjo patikėti, kad TSRS sugrius. Kai lyderiai tokie – tai yra pabaigos pradžia. 

Jau daugelį metų yra studijuojami parazitų leidžiamo žurnalo "The Economist" viršeliai. Juose būna pateikiama daug simbolių ir kodų, iš kurių tame susigaudantys žmonės gali pamodeliuoti tai, ką mums ruošia lėlininkai. Kalėdiniame-Naujametiniame leidinyje aiškiai matome užuominas į badą, dar didesnę žmonijos kontrolę ir naujas katastrofas. 2023-ieji bus esminių permainų metas, bet dar visiškai neaišku kuri pusė laimės.

O ką šiuose paveikslėliuose įžvelgiate jūs?

323889676_3364458013772313_2410691409611145300_n.jpg