Rusijos vadovo kalba demaskuoja Vakarų hegemoninius siekius

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2014-10-27 21:14:50, skaitė 5346, komentavo 1

Rusijos vadovo kalba demaskuoja Vakarų hegemoninius siekius

Savo pasisakyme Valdajaus diskusijų klubo konferencijoje Sočyje, apie kurį garsiai kalba Rusijos bei pasaulio (tame tarpe ir Lietuvos) žiniasklaida, Rusijos valstybės vadovas, Vladimiras Putinas, išreiškė griežtą kritiką Šaltojo karo nugalėtojų – globalistinių Vakarų (kurių priešakyje stovi Jungtinės Valstijos) – atžvilgiu.

Putinas pabrėžė, jog tai, ką matome dabar, yra iš esmės Amerikos mėginimas viešpatauti visame pasaulyje, desperatiškai siekiant išlaikyti vienapolę pasaulio tvarką, kuri jau dabar byra viso pasaulio akivaizdoje.

Kai dėl šio byrėjimo, tai V. Putinas teisingai pažymėjo, kad šiuo metu pasaulis gyvena tvarkos pokyčių laikotarpį, kuriame galima tikėtis jei ne pasaulinio karo (kokių jau yra kilę anksčiau), tai, mažų mažiausiai, „regioninių neramumų“.

Tai yra iš ties svarbi ir aktuali įžvalga, primenanti, kad ateityje laukia iš tiesų paradigminiai pasaulinės politikos pokyčiai, vykstant perėjimui nuo Vakarų globalizmo dominuojamo vienapolio pasaulio į daugiapolį pasaulį.

Kalboje Rusijos prezidentas atkreipė dėmesį ir į tai, kad būtent arogantiškas Vakarų siekis viešpatauti visame pasaulyje ir primetinėti savo „taisykles“ kitiems, yra pagrindinė nesantaikos pasaulyje priežastis – mat juk yra natūralu, kad šalys ir tautos, siekiančios savos laisvės ir nepriklausomybės, šitam priešinsis – ir taip darydamos bus visiškai teisios.

Iškelta ir ta aplinkybė, kad būtent Jungtinės Valstijos ginklavo bei finansavo vahabistinius judėjimus Artimuosiuose Rytuose, dabar išaugusius į skandalingąjį „ISIL“ darinį ir tai, jog analogiška politika yra taikoma ir teroristinių Ukrainos šovinistinių organizacijų, vykdančių terorą Rytų Ukrainoje, atžvilgiu (t. y. Pravy Sektor ir tt.).

Putinas taip pat paneigė Vakarų propagandininkų teiginius – kuriuos itin mėgsta naudoti karo bei tarptautinės nesantaikos kurstytojai Lietuvoje – esą Rusija siekia savosios imperijos arba buvusios Tarybų Sąjungos atstatymo savo kaimynių teritorijų ar suvereniteto sąskaita. Rusija, anot jo, nesiekia jokios pasaulinės hegemonijos ar „ypatingo“ statuso, kaip kad JAV, bet tiesiog gina savuosius nacionalinius interesus, adekvačių tarptautinių santykių rėmuose.

Pasakyta, kad dabartinės sankcijos prieš Rusiją šalies nebaugina, kad jos Rusijos neparklupdys, kad Rusija ir toliau eis savu keliu, nepasiduodama Vakarų ambicijoms.

Be abejo, ši V. Putino kalba sulaukė aršaus Vakarų hegemonijos šalininkų puolimų ir, tuo pačiu, šios hegemonijos priešininkų visame pasaulyje palaikymo.

Visa tai, kaip ir galėtume tikėtis, nepatiko šią kalbą aprašinėjusiems  Vakarų globalistų „ekspertams“, bet iš tiesų rodo gana aiškiai, kad, kiek tai liečia užsienio politiką ir pasaulinę politikos areną, Putino vadovaujama Rusija yra tvirtai apsisprendusi žengti daugiapolio pasaulio – tautų laisvės ir nepriklausomybės kovoms žymiai palankesnio pasaulio – link.

Tai yra neabejotinai sveikintinas dalykas, kurį palaiko visi nuosekliai esantys prieš amerikonizmo diktatūrą ir Vakarų pretenzijas į pasaulinį viešpatavimą; ir ne dėl kokio nors „prorusiškumo“, kaip tai vadina isteriškieji „koloradų“ medžiotojai, o dėl supratimo, kad tik radikalūs pasaulinės politikos pokyčiai, tik persilaužimas iš vienapoliškumo į daugiapoliškumą, galės sudaryti palankias sąlygas tautų, be abejo, ir mūsų tautos kovai, ne vien už nominalią ir fiktyvią, bet už realią laisvę bei nepriklausomybę.

Ir kylatis Rusijos faktorius – tuo galime nei kiek neabejoti – yra ir bus vienas iš pagrindinių veiksnių, kuriems bus lemta sukalti visus reikiamus vinis į pasaulinės jankių diktatūros karstą.