(Ne) įstojimo į NATO peripetijos

Autorius: Kristina Sulikienė Šaltinis: http://visuomenedotcom.wordpre... 2014-10-20 01:37:37, skaitė 5961, komentavo 1

(Ne) įstojimo į NATO peripetijos


Nuotraukoje: Niekas negalėjo atsakyti, kodėl Lietuvos kariai remia Kolomoiskio batalioną “Azov”, kodėl iš Lietuvos kyla ir leidžiasi lėktuvai Ukrainoje – jeigu mes NATO šalis, ir mums galioja kolektyvinės gynybos nuostatai, o Ukraina nėra NATO valstybė? Atsakymas turbūt ir yra šioje situacijoje: Lietuva nėra tikroji NATO narė, o tik Rytų bloko NATO satelitas, kuris vykdo visokias diversines operacijas (taikių gyventojų žudymus remia Ukrainoje), jas remia visame pasaulyje. Tai yra valstybė, per kurią kitos valstybės gali siųsti karinę kontrabandą, vykdyti provokacijas Lietuvos rankomis. Prisiminkime švedą Joną Ohmaną, kuriam būtinai reikėjo “hyumanitarinę siuntą” išsiųsti po Lietuvos vėliava. Geriau jis papasakotų, kokią kontrabandą švedai gabenosi estiškais keleiviniais keltais 1994 metų rugsėjo mėnesį…

Kaune įvykęs mitingas “Už taiką prieš NATO” privertė susimąstyti – o kas, jeigu vėl skleidžiamos dūmų uždangos?

Paklauskime savęs ir savo kaimynų: ar mes matėme tikrus dokumentus to jau „įstojimo į NATO“? Ne. Panaršius internete, informacija apie „NATO stojimo dokumentus“ labai prieštaringa.

Visų pirma, net paprastam kaimiečiui „nuo žagrės“ aišku, jog tokiu svarbiu klausimu privalėjo vykti PRIVALOMASIS referendumas.

Nevyko.

Vadinasi, toks svarbus klausimas – įstojimas TIKRUOJU NARIU  į NATO, dalyvavimas PILNA APIMTIMI specialiosiose operacijose užsienyje nevyko – nes Referendumo įstatymas numato, jog netgi dėl specialiųjų operacijų, kai perduodama šalies dalis jurisdikcijos, vyksta PRIVALOMASIS referendumas. Dabar gi mūsų karių dalyvavimas misijose nėra įstatymiškai pagrįstas, nes nėra apsvarstytas Tautos referendume, todėl tai ilgus metus trunkantis savavalinis aktas. Priminsiu, jog Lietuvos kariai savavališkai misijose dalyvauja jau nuo 1992 metų – Balkanų karo. Joks Lietuvos Respublikos įstatymas, o pirmiausia Konstitucija, to neleido, nes Lietuvos karių dalyvavimas užsienio karinėse operacijose yra Šalies reprezentacija. O Šalis nėra pasisakiusi dėl to kaip tai numato Referendumo įstatymas: privalomuoju referendumu.

Tuo metu Prezidento poste buvo Rolandas Paksas, kurio niekaip nenorima reabiliuoti ir leisti atgal į Lietuvos politinį gyvenimą, nes jis esą sulaužė priesaiką.

Internete rašoma, jog jis neva pasirašė 2004 03 11 dokumentą dėl įstojimo į NATO. Kitur rašoma, jog 2004 03 10. Tačiau prisiminkime, jog yra versija, jog nepalaužiamas Prezidentas ATSISAKĖ įsileisti JAV karines bazes ir CVŽ kalėjimus į Lietuvą. Tai kyla klausimas – ar tikrai Rolandas Paksas ką nors pasirašė? Ar čia tik kuriama dūmų uždanga, iliuzija – nes vienas pats KGB rezervistas Valionis ir Komunistų partijos sekretorius A.Brazauskas negalėjo mūsų įvesdinti į NATO.

Šitoks baisus vėlesnis susidorojimas, apkaltinant „Tėvynės išdavimu“ ir „agentaujant Rusijai“ rodo tai, jog Rolandas Paksas, kaip ir Mažeikių naftos aferos atveju, ATSISAKĖ PASIRAŠYTI.

Pasižiūrėkime, kas nurodoma www.kam.lt puslapyje – kokiu juridiniu pagrindu Lietuva yra NATO? „Lietuvos Konstitucijos pagrindais, kur numatyta jog valstybė ir kiekvienas pilietis turi teisę gintis“. Vakar radau tokį anglišką paaiškinimą ir savo akimis nepatikėjau.

O Seimo narių grupė 2008 metais, kurie kreipėsi į KT? Jie juk kėlė klausimą, jog buvimas NATO ir Lietuvos Konstitucija „nesusieina“. Niekur mūsų šalies Konstitucijoje neįrašytas tas NATO, jokio referendumo nebuvo, taigi, nesame mes tikrieji NATO NARIAI. Gal Grybauskaitė, kuri nenulipa nuo tanko, kažką ir pasirašė, tačiau Tauta neturi to žinoti, nes tai vėlgi, ne 2004 –ieji, ne mūsų „įstojimas į NATO“.

Dar rašoma, jog „A.Brazauskas į JAV atvežė dokumentus, kuriais Lietuva ratifikavo NATO sutartį“. NATO sutartis nėra Konvencija. Kurią reikia „ratifikuoti“. Ratifikuojamos Konvencijos, o sutartys yra pasirašomos valstybiniu lygmeniu. Valiotnis ar Brazauskas nebuvo valstybinis lygmuo, nes kariniuose klausimuose Lietuvą atstovauja Seimas ir Prezidentas, o ne vykdomoji valdžia.NATO sutartis įvyksta tarp šalių. Kada Lietuva su NATO pasirašė sutartį? Kas pasirašė? Ką reiškia „ratifikuoti sutartį“, jeigu tu joje nesi įrašytas? Gerai, pripažino kad va yra tokia NATO sutartis, o toliau – visi teisiniai procesai? 2006 metų delfyje radau parašyta, jog „Lietuva tapo de facto NATO nare“. Netgi prošvediškas, proamerikietiškas delfis nemelavo. Vadinasi, dokumento, taigi, „de jure“ – NĖRA. Mes tik „faktiniai NATO nariai“. Mes galime pripažinti ką norime, tačiau jeigu mūsų parašo ir valios ten nėra – mes nesame „binding part“ – dalyvaujančia šalimi.

Taigi, o toliau visos tos nesąmonės, jog mums susigrūmus su Rusija, Baltarusija ar Kinija, „Švedija gins“, „NATO gins“. Ne! Niekas negins! Atsimenate, kai pasikeitė kariuomenės vadas, atėjo vadovauti majoras generolas Žukas, kurio truputėlį šviesesnė galva už visus šitus strategus, ir jis pradėjo klausinėtis: per kiek laiko NATO pajėgos ateitų ginti Lietuvos? Buvo labai ramiai atsakyta, jog per dvi savaites. O visą tą laiką Lietuva turėtų gintis pati.

Jeigu Lietuvai negalioja NATO 5-asis punktas, jog užpuolus vieną NATO šalį, laikoma, jog užpultos visos kitos, ir puolama ginti, ir šis atsakymas, jog „ateis po 2 savaičių“ gali reikšti, jog mes nesame tikrieji NATO nariai. Nes mūsų atžvilgiu tiesiog negalioja kolektyvinės gynybos nuostata – tas buvo labai aiškiai atsakyta.

Ir Rolando Pakso nenorima reabilituoti ir grąžinti į politiką Lietuvoje, nes jis atsisakė pasirašyti kažkokius labai kreivus popierius dėl JAV karinių bazių ir CŽV kalėjimų – nes tai prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Tik jis atsisakė, VSD išsitraukė visus aparatus, neteisėto klausymosi nuo 1997 metų medžiagą, ir puolė kurpti „konstitucinę bylą“, kuri visiškai prašapo jau dabar ir tarptautinėje arenoje – VSD, pasirodė, yra patys veikiantys kaip nusikaltėliai ir intrigantai – nes jie klausėsi valstybės Prezidentą, ir patys padarė teisės pažeidimą.

Toliau juk vyko viskas dar gražiau. Profesorei Kazimierai Prunskienei laimint rinkimus prieš Amerikos labai gerą draugą Valdą Adamkų, buvo nulaužtos kompiuterinės sistemos, ir „laimėjo“ V.Adamkus. Laimėjusi rinkimus, matyt vėl šantažuojama dėl kažkokių Šatrijų ar kitų mitologinių personažų, neskundė rinkimų rezultatų. CŽV kalėjimai kaip mat buvo įkurti, JAV desantininkai net namus nusipirkę Lietuvoje. Lietuva tapo JAV kolonija. Lietuvos oro uostuose be jokios kontrolės kilo ir leidosi JAV lėktuvai, o lietuviai kartu su amerikonais išsišiepę iki ausų vos ne su kinžalais šturmavo Iraką, kuriame deja cheminio ginklo nė su žiburiu nerado. Bet Rolando Pakso nuvertimas padėjo Lietuvos kariuomenei prisijungti prie visą pasaulį terorizuojančios Amerikos kariuomenės, ir „įvedinėti demokratiją“. Rolandas Paksas su tokiomis sąlygomis nesutiko, todėl buvo paskelbtas „Rusijos agentu“- neva, jo patarėjas, Lietuvos apdovanotas už nuopelnus atkuriant Lietuvos civilinę aviaciją, ir iš VRM ministro įsako malonės gavęs pilietybę, yra Rusijos žmogus. Kai ką nors apšaukia Rusijos žmogumi, tai reiškia „aš, škia, amerikonas, labai labai ant tavęs pykstu“.

Tačiau „įstojimo į NATO“ metu prezidentavo R.Paksas, o ne V.Adamkus. Jeigu jis ten vėliau kažką slapta pasirašė ar už jį pasirašė – vėlgi, niekas negalioja, nes tai nebuvo paviešinta, „Valstybės žiniose“ paskelbta.

Ir visi tie protestuotojai prieš NATO, ir kita pusė, kuri nori eiti mušti protestuotojų – tėra vienas ir tas pats cirkas, kad žmonės nesusigaudytų, jog greičiausiai nesame mes jokiame NATO. Esame tik teroristinių, diversantinių pajėgų kariuomenės šalis, kuri bet ką nukariaus, jeigu Amerika lieps – kad ir patys save. Dalia Grybauskaitė puolė ruošti dokumentų, kad Lietuva galėtų kariauti su Lietuva – nes Amerika jau taip spaudžia ir liepia. Visų pirma, gal galėtų kas nors protingas šioje valstybėje nueiti į  valstybės dokumentų bazę, ir pasižiūrėti – egzistuoja iš viso įstojimo į NATO dokumentai ar ne.

Neišeina rasti iš „R.Pakso pasirašyto 2004 03 11 dokumento dėl įstojimo į NATO“, nes tokio greičiausiai nėra.

Jeigu Rolandas Paksas būtų ką nors pasirašęs, jo nebūtų po trijų savaičių „nuėmę“ iš Prezidento posto. Apkalta buvo kaip šantažas.

Vienintelis Tautos o ne kompiuterių ir amerikonų rinktas Prezidentas ryžtingai paaukojo savo paties karjerą ir reputaciją vardan Lietuvos laisvės.

Tik kas bus tas drąsuolis, kuris iki galo atskleis amžiaus „ne NATO“ aferą?

Beje, kaip supratau, net tikrosiose NATO šalyse, tokiose kaip Danija, nėra žinomos šitos peripetijos, ir todėl Danijos kariuomenės atstovai iš viso nesupranta Lietuvos kariuomenės elgesio – nes tai neatitinka NATO elgesio standartų.

O ir tas nenoras įsileisti moterų į kariuomenę – jis neatitinka jokių NATO standartų, bet karininkai, toks įspūdis, žino, jog mes nesame tikra NATO šalis, todėl „mums nieko nebus“.

Kartojasi tarpukario situacija: Amerikos „pripažinimo“ dokumento niekas niekada nerado, tačiau buvo suokiama, jog Amerika gins Lietuvą ir pripažįsta jos laisvę. Dar ir dabar meluojama, jog „Amerika niekada nepripažino Lietuvos okupacijos“, tik pamirštama pridėti, jog nepripažino pirmiausia jos kaip valstybės. Todėl tas sakinys iš viso yra niekinis.

Tiek tarpukariu, tiek ir dabar karinėje sferoje ėjo kalba tik apie „de facto“. Ir tik apie Vyriausybės de facto pripažinimą, ne valstybės…O kad JAV laiko mus bananų respublika, tai akivaizdžiau negu akivaizdu. Nenustebsiu, jog JAV pripažinimo akte bus įrašyta, jog „JAV pripažįsta Lietuvą taip pat kaip tarpukariu“ – taigi, nepripažįsta, tik Vyriausybę, ir tik de facto.

Dabar gi panašiai – visiškai neaišku, kokiu pagrindu mes galime save laikyti NATO nare, nes tokio juridinio pagrindo iš viso nėra – tačiau nuo ryto iki vakaro mums kartojama, jog „Rusijai užpuolus, NATO gins“.

Gal ponia nenulipanti nuo tanko galėtų pasakyti: „Sorry, guys, paaiškėjo, jog mes nesame NATO narėmis, todėl niekas mūsų negintų agresijos atveju“.

Vietoj to, kad gerintų santykius su kaimynais, ponia nenulipanti nuo tanko įsileido į Lietuvą tūkstančius desantininkų.

Tobulai kartojama tarpukario sitaucija. Lietuva buvo CŽV knibždėlynas, kuris vėliau tavo pretekstu įsivesti tankus ir perimti teritorijos kontrolę tokiai šaliai SSRS.

Dabar gi Rusija neturi jokio tikslo čia kažką kontroliuoti, VSD negali atsakyti, kada ir kokia forma pagavo kokį Rusijos šnipą, tačiau įsileidžiamos įvairiausios kariuomenės, žvalgybos ir tarnybos, ir tiesiog raunamasi, kad neatlaikytų kuriai nors kaimyninei valstybei nervai. Nes pasienyje knibždėte knibžta svetimų, visiškai ne Lietuvos, karių.

Gal todėl Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas prieš keletą diėnų iškėlė šitą klausimąNATO: kas darosi Baltijos kraštuose, ir kokia iš tiesų ginkluotė sutelkta? Nes TIKROS sutartys tarp NATO ir Rusijos egzistuoja.

Tačiau tikrų dokumentų kuriuose Lietuva būtų atlikusi visas pagal savo įstatymus ir Konstituciją būtinas procedūras nėra. Todėl nesant NATO nariai, šokinėti ir daryti visokias nesąmones – kad ir organizuoti ir remti karą Ukrainoje – tai yra ne tik nesaugu, bet ir beprotiška.

PRIEDAI

Tapome “NATO nariais” 2004 03 29, o 2004 05 04 Seimas dar tik pradeda svarstyti kažkokius dokumentus – kurie, atseit, jau priimti ir įteikti NATO?

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232587

Tekste pamatysite, jog kalba eina apie tarptautinių vadaviečių steigimą. Referendumo įstatymas nenumato jog be privalomojo referendumo įmanoma tai nuspręsti, be to, Konstitucija neleidžia steigti užsienio karinių bazių Lietuvoje.

Nors čia meluojama, jog Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo įstatymą pasirašė Rolandas Paksas:

“2004 m. kovo 11 dieną Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo įstatymą ir prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties dokumentą pasirašė Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas.”

http://nato.mfa.lt/index.php?3946860755

Kaip galima pasirašyti 2004 03 11 įstatymą, kurio projektas tik svarstymo stadijai pateikiamas Seime 2004 05 04? Gal politikai laiko mašiną išradę?

Toks įstatymas tik projektinėje stadijoje pateiktas vos 2004 05 04, priimtas svarstymui 2004 05 06, o kada priimtas kaip įstatymas, paskelbtas “Valstybės žiniose” – iš viso neaišku.

ĮSTATYMO dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso ir Protokolo dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto sutartį, statuso ratifikavimo PROJEKTAS
Rūšis: Įstatymo projektas Numeris: IXP-3376(2SP) Data: 2004-05-04 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Statusas: Projektas priimtas  2004-05-06
2004-05-04 Pateikė – Alvydas Sadeckas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
 Susiję dokumentai   Priimtas dokumentas: IX-2225
 Word 2000 dokumentas  Dokumentas

Veikiau mūsų statusą numato šis 2002 metų įstatymas dėl dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir kolektyvinės gynybos, vėlgi, priimtas pažeidžiant Lietuvos respublikos Konstituciją, ir Referendumo įstatymą – nes dėl tokių klausimų numatytas PRIVALOMASIS REFERENDUMAS. Šiame įstatyme yra minima kolektyvinė gynyba ir begaliniai įsipareigojimai dalyvauti užsienio operacijose. Kokia konstitucijos dalis tai leido – lieka neatsakyta. Konstitucija iki šiol nėra pakeista. Lietuva yra demokratinė ir konstitucinė valstybė, ir jos kariuomenė visų pirma ir yra jos, o ne trečiųjų šalių, kariuomenė.

http://www.infolex.lt/ta/83466:str1?refid=13

Beje šio įstatymo gale parašyta, jog 5 įstatymo punktas dėl kolektyvinės gynybos įsigalios tik tada, kai Lietuvai įsigalios Šiaurės Atlanto sutartis.

Kadangi generolui majorui Žukui buvo atsakyta, jog LIetuva turės gintis pati, vadinasi, Šiaurės Atlanto sutartis dar nėra įsigaliojusi. Tik kiek šimtmečių reikia kad pabustų tauta, ir suvoktų, jog yra apmulkinta?

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=233349

Kadangi įstatymas priimtas ne kaip melagingai pateikiama 2004 03 11, o tik 2004 07 20, tai kyla klausimas – kada mes iš tiesų įstojome ar stosime į NATO, jeigu “įstojimo dieną 2004 03 29″ Lietuvos Seimas nebuvo parengęs jokių būtinų tam dokumentų?

ĮSTATYMAS dėl Šiaurės Atlanto Sutarties šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso ir Protokolo dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso ratifikavimo
Rūšis: Įstatymas Numeris: IX-2225 Data: 2004-05-06 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2004-07-20, Nr. 112-4166  Statusas: Įsigalioja  2004-07-20
2004-05-06 Priėmė – Lietuvos Respublikos Seimas
 Susiję dokumentai   Pakeitimai
 Word 2003 dokumentas  Dokumentas