Ką reiškia būti patriotu šiandieninėje Lietuvoje?

Autorius: Kristina Sulikienė Šaltinis: http://visuomenedotcom.wordpre... 2014-10-16 09:30:15, skaitė 6376, komentavo 1

Ką reiškia būti patriotu šiandieninėje Lietuvoje?


Nuotr. Laisvoje Lietuvoje patriotizmas netgi diegiamas per kažkokių trečiųjų šalių karinius konfliktus: jeigu palaikai žudynes Ukrainoje, tu – Lietuvos patriotas.
Kad sveiko proto šitoje mitologemoje nerasta, tai “sveiko proto dešinieji” net nesusimąstė.

Niekada nesitikėjau, jog ateis laikas, kai mylėti Tėvynę bus uždrausta, ir bus liepiama mylėti Briuselį ir Vašingtoną. O bet kokia meilės Tėvynei apraiška bus vadinama “Putino” “Maskvos” ar “chuilo” meile.

Tikras patriotas mylėti Putino negali vien dėl to, jog jis buvo KGB karininkas, ir meilė Tėvynei ir KGB niekaip nesiderina, todėl pasakų kurpėjai tegul išsiplauna galvas, jog štai save gerbiantis nacionalistas, ar koks ten žemės referendumo šalininkas labai myli Putiną – kuris buvo KGB karininkas.

Tai jie myli tą Putiną, nes daugelis jų buvo KGB, tačiau jiems tai netrukdė, kaip Valioniui, KGB rezervistui, užimti aukštų pareigų diplomatijoje, ar Pociui, KGB rezervistui – VSD vado pareigas, ar tuo labiau Inokaičiui net 14 metų pravadovauti Kauno miesto apylinkės teismui – nors jis buvo KGB rezervistas, ir anksčiau ar vėliau tai turėjo paaiškėti.

Šita visa valstybinė grietinėlė, kuri neišlipo iš praeities šešėlių, ir tegali mylėti Putiną – nes Rusija duoda jiems pelningus dujų, ir kitokio energetikos verslo užsakymus. Rėkdami “rusai puola”, konservatoriai tuo pačiu metu spaudžia pilną dolerių prigrūstą piniginę iš …Rusijos energetikos verslo.

Štai visiems kažkaip neužkliuvo dabar jau socdemų partijoje esantys Kauno Garbarai. Jų sūnelis ir sūnėnas sukūrė priedanginę įmonę Kauno saugumiečiams, mokėjo jiems “duoklę”, ir gyveno iš elektros perpardavinėjimo ar kitokio ten velnio. O verslas sukosi ne su kokiais Vakarais, o su Rusija. Kauno Garbarai labai dideli patriotai, labai puoselėja ir žydų kultūrą. Niekas prie jų nepuola, kad rusai puola, nes visiems labai gerai yra.

Bet jeigu kitas “nepateptasis” užsimanytų su Rusija bizniauti – kaip kad darė konservatorių draugelis Stonys, tada būtų baisinis rėkimas rusai puola. Štai atrodo jokie ne pelno organizacija “Lietuvos šachmatų federacija” retkarčiais gaudavo pinigėlių iš Lietuvos įmonių, kurios prekiauja su Rusija. Pats Vytautas Landsbergis susisiekė su LŠF vadais, ir parodė nununu, ir liepė tarptautiniame kongrese išsiųsti jį, kad jis galėtų balsuoti už esą provakarietišką Kasparovą.

Iki kokių nesąmonių gali prieiti landsbergiškas “patriotizmas”.

Atseit, taip žiauriai blogai, kad šachmatai pirmą kartą po TSRS griuvimo remiami – iki tol tai buvo asmeninis šachmatininkų reikalas.

Taigi, Vytautas Landsbergis per tarpininkus siūlė LŠF tapti “patriotais” – atsisakyti “prorusiško” prezidento, balsuoti už Kasparovą, ir gyventi vėl baisiame skurde, neturint netgi pinigų išsimokėti atlyginimų. Landsbergiškas patriotizmas siejamas su beprotiška meile Vakarams, ir visišku skurdu – atseit, Tėvynės meilė apmoka sąskaitas, nors konservatorių ubagams jas apmoka dosni Rusijos oligarchų kišenė.

O kur dar Vakarų “demokratijos” fondai! Kur tas visas konservuotasis jaunimėlis, kuris taip gausiai pafinansuotas, kad nebežino, nė kur dėtis, kur “Mano Tėvo gatvių” seminarai, kaip klastoti rinkimus – o amerikoniškai tai reiškia “kaip taikiai įvesti į šalė demokratiją”.

Ir jeigu nemyli klastos, landsbergių, apgaulės ir žydų, tu nemyli Lietuvos.

Myliu žydus – bet tuos paprastus, tuos vargingus, kurie gyveno čia šimtus metų, ir kuriuos paskiau naikino fašistėliai, prisidengę vėlgi “antikomunizmu” – matai, žydų tarpe būta socialistų, o Smetona liepė juos išnaikinti, nes socialistai ir komunistai esą tas pats brudas.

Tuo pačiu metu Smetona gaudavo stipendiją ir iš Maskvos, ir leido veikti nelegaliajai TSRS žvalgybai – juk tai ilgus metus dirbanti žvalgyba suregistravo visus, kuriuos reikia sugrūsti į vagonus – tai nebuvo atlikta stichiškai ir per vieną dieną, nelegalai veikė nuo 1933 metų – nuo tų metų, kai į valdžią Vokietijoje atėjo Hitleris. (Daugiau apie nelegaliosios žvalgybos planą “Gedemin” skaitykime istoriko A.Anušauso knygoje “Teroras”)

Per upelį bėgusįjį Tautos išdaviką konservatorių Rasytė nori paskelbti šventuoju. Tik ji nesuvokia, jog tiek Smetonos režimas, tiek dabartinis – kai konservatoriai metų metais sugeba išlikti valdžioje, joje net nebūdami, yra tas pats Lietuvos naikinimas, ir pinigų plovimas ir stipendijų ir fondų sėmimas tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų. Einama Smetonos pramintais takais. Ir kas gi tada išlošė? Tiek Rytai, tiek Vakarai, o Lietuvos nebeliko, nes, matai, Lietuva tai ne Suomija, jokių čia neutralitetų būti negali. Lietuva reikalinga Amerikai, o Amerika Lietuvai, aiškina Aparatas.

Palaukime – o kodėl Vokietijoje, tarkime, nėra vadovaujamasi šitomis senoviškomis dichotomiškomis nuostatomis? Gyvenau ten ir nė karto negirdėjau, kad būtų einama kariauti su Rusija ar būtų šlovonama Amerika. Merkelė laimėjo rinkimus, nes pasakė “Wir mussen mehr patriotisch zu sein”. Ją ten bandė visi pasmerkti, bet žmonės suprato – Vokietija turi rūpintis pirma savimi, buvo Gerda (Šrioderis, bet jį vadino Gerda) apmėtytas pomidorais Leipzige, ir nugalėjo patriotizmas. Sveikas patriotizmas, kai Vokietija rūpinasi Vokietija, ir nesikiša, kur jai nereikia. Nesėdi metų metais Afganistane, ir nekursto karo Ukrainoje.

Vokietijos Bundestage normalu išstoti kairiųjų atstovams ir iškeikti Merkelę, jeigu atrodo, jog ji jau pradeda kištis, o Berlyne kiekvieną pirmadienį vyksta piketai ir mitingai dėl šalies skurdinimo ir lindimo į karus kur nereikia.

Niekas ten neaiškina, kad ateis kariuomenė ir sušaudys, nes Vokietijoje valdžia nesusipykusi su protu dar yra.

Gal man sunku užmesti idiotiškas vienos ir kitos pusės mitologemas, nes jauname amžiuje pamačiau Laisvo pasaulio. Ir mes atsiliekame lygiai dešimt metų. 2003 metais Vokietijoje buvo ekonomikos griūtis, žmonės prarasdavo darbus, butus, namus,  pas mus tik nuo tų metų visi puolė imtis kreditus – nors Vokietijoje jau visi gyveno gatvėse. Tuoj prasidės šita griūtis ir ji jau prasidėjo: jau žmonės miega parkuose, automobilių aikštelėse, o vaikus atiminėja vien dėl to, jog ne visos motinos sugeba ir dirbti, ir vaikus auginti.

Tik paklauskime savęs – ar normalu, jog per dešimt metų Evrosojūze minimali alga tik vakar padidėjo iki 300 eurų – tos sumos, kurią 2004 metais gaudavo bedarbiai ir vargšai Vokietijoje. Tiesa, prie šitos sumos priklausė buto nuomos kompensacija. Tokia suma buvo mokama už vieną vaiką iki 18 metų. Mūsuose tai tik minimali alga, o pašalpų arba nėra, arba jeigu motina susitvarko, atvažiuoja vaikų teisių “specai” ir išsiveža visus vaikus su visomis pašalpomis, apkaltinę ją nos ne valstybės perversmu.

Taigi, ką reiškia būti patriotu šiandieninėje Lietuvoje, Rasytė atsako – mylėti Obamą ir nekęsti Putino. Bet tai ta pati Rasytė, kuri sovietiniais metais mylėjo Staliną ir nekentė Kenedžio, Bušo, Reigano. Ta pati Rasytė, kuri buvo komjaunimo trečioji sekretorė, ir teisė komjaunuolius, kurie vaikščiojo į bažnyčią – dabar ji neišlenda iš bažnyčios, ir krenta vos ne kryžiumi prieš kažką. Ką – nežinau. Gal pinigų maišą, kuris jai parūpintas iki gyvos galvos… Už Tėvynės “meilę”, sakyčiau – jos pardavimą.

Originalas: http://visuomenedotcom.wordpress.com/2014/10/15/ka-reiskia-buti-patriotu-siandienineje-lietuvoje