Žilvinas Razminas kviečiamas į Vilniaus Vyriausiąjį Policijos Komisariatą

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2014-10-15 22:08:25, skaitė 6347, komentavo 1

Žilvinas Razminas kviečiamas į Vilniaus Vyriausiąjį Policijos Komisariatą

Pranešame savo skaitytojams, remėjams, draugams bei bendražygiams, o taip pat ir priešininkams, jog mūsų bendražygis ir nacionaldarbininkų judėjimo vadovas, Žilvinas Razminas, gavo raštinį kvietimą liudininku prisistatyti šį ketvirtadienį, 2014-ųjų spalio 16-ąją dieną, į Vilniaus Vyriausiąjį Policijos Komisariatą.

Žilvinas Razminas
Žilvinas Razminas

Ką konkrečiai jis turės paliudyti, pranešime nebuvo nurodyta, o paskambinus jame nurodytam asmeniui pagal duotą telefono numerį, buvo pasakyta, jog tai tebus atskleista gyvai atvykus į apklausą; pati apklausa, sutarus telefonu, buvo perkelta įpirmadienį, spalio 20-ąją dieną.

Nors kol kas tikslių aplinkybių nežinome ir dėl tos priežasties nesiimsime spėlionių, vis dėlto galime daryti prielaidą, jog šis Ž. Razmino kvietimas į apklausą yra tam tikrų asmenų bei grupių spaudimo, daromo per Valstybės Saugumo Departamentą (VSD), pasekmė.

Čia ypatingai verta pridurti, jog mes, nacionaldarbininkai, veikiame ir elgiamės be jokių nusižengimų oficialiai galiojančių įstatymų atžvilgiu (kurie, bent jau formaliai, laiduoja ir laisvę į savą nuomonę bei jos reiškimą) ir šis faktas tikriausiai yra vienintelė, o jei ne vienintelė, tai tikrai pagrindinė priežastis, kodėl iki šiol dar nesame sulaukę mūsų adresu keliamų baudžiamųjų ar kitokių bylų; t. y. jog dėl mūsų tvarkingos laikysenos, kad ir kaip mes bei mūsų reiškiamos idėjos nepatiktų kai kuriems valdžios asmenims bei sluoksniams (iš kurių mūsų atžvilgiu ryškiausiai pasižymėjo Rasa Juknevičienė bei Artūras Paulauskas), jie objektyviai neturi prie ko „prikibti“.

Tad belieka arba atvirai sutrypti formaliai teisę į laisvą žodį garantuojančius savo pačių įstatymus ir pradėti atviras bei teisiškai nepagrįstas represijas prieš opozicinius judėjimus, reiškiančius radikaliai alternatyvią nuomonę – šito daryti nei mūsų, nei kitų panašios krypties aktyvistu atžvilgiu valdžios organai dar imtis nesiryžo – arba imtis „gąsdinimų“ (siekiančių demoralizuoti sistemai neįtinkančius asmenis), arba provokacijų bei sekimo, siekiant sukurti pretekstą represijoms, jei tik neįtinkantieji valdžiai kur nors padarytų klaidą ir „sukluptų“.

Galime užtikrinti visus, tiek mūsų draugus, tiek ir priešininkus, kad mes ir toliau skelbsime drąsų tiesos žodį, dirbsime savo darbą nuosekliai ir nenuilstamai, nepasiduodami jokioms galimoms provokacijoms, kaip ir iki šiol, laikydamiesi galiojančių įstatymų rėmuose.

Šiaip ar taip, pats Ž. Razmino paslaptingo kvietimo į Vilniaus Vyriausiąjį Policijos Komisariatą faktas rodo, jog mūsų anksčiau minėtoji raganų medžioklė, kurią valdžios viršūnėse sėdintys karjeristiniai politikieriai bei tironai kreipia prieš savo nuomonę išsakyti nebijančius lietuvius bei Lietuvos piliečius, yra realus dalykas.

Žadame savo skaitytojus ir toliau informuoti apie šių įvykių raidą po Ž. Razmino apklausos.