Baimės laikai

Autorius: Petras Dargis Šaltinis: http://petrasdargis.lt/rasinia... 2014-10-15 17:28:22, skaitė 5483, komentavo 1

Baimės laikai

Ar jau bijote naujojo viruso?..

Manau, girdėjot tą klausimą.

Pasaulinės farmacijos korporacijos per galvą verčiasi, kad išsigąstumėt. Vakcina tikriausiai jau padaryta. Gal net kartu su virusu.

Dabar jų užsakymu propagandistai virsdami ieško bent vienos tikrai baisios naujienos. Gal Lenkijoj?.. Ne, deja, Lenkijoj ne tas virusas. Na, rasim kitur!

Atleiskit, gerieji žmonės, bet gąsdinti reikia. Nebijosit - nė velnio nepirksit. Vakcina gali nueiti šuniui ant uodegos.

Kartu su baimės akcija spauda nekantraudama klausia savo aukų: ar jau bijote? Baimės reitingai kruopščiai skaičiuojami. Atrodo, dar nepakankami. Baimės darbą dirbsim toliau.

Lietuvoje lengva nebus. Čia - kita baimės akcija. Ko piliečiams bijoti labiau - Putino ar naujojo viruso?

Mums juk svarbu ir nacionalinis saugimas. Jeigu žmonės tikrai išsigąs ebolos viruso, ar nenukentės Rusijos baimė?

Mačiau ir tuos, ir anuos laikus, bet neprisimenu, kad žmonės būtų taip vejami į baimę. Atrodo, minučių reikalas, kada prasidės karas. Ką jie bombarduos pirmiau - Vilniaus kraštą ar Klaipėdą? O dar maži žali žmogeliukai!.. Jų gali būti visur, net tavo palovyje. Užmerki akis - maži žali žmogeliukai! Valdžia kariuomenei žada duoti leidimą laužtis į mūsų spintas ir veržtis į mūsų palovius.

Išgaudys vaiduoklius.

Daugiausia priešų gali būti tarp nuosavų piliečių. Juk turime vietinių rusų. Niekada Lietuvoj su rusais nebuvo jokių problemų, mūsų rusai buvo lojalūs piliečiai ir net balsavo už lietuvių pabrėžtinai tautiškas partijas, bet dabar, pasirodo, jie taikosi durti į nugarą. Spjaudami į savo šalies konstituciją (yra tokia knygelė), kuri draudžia kiršinti tokią nesantaiką, baimės šaukliai kaip tik tai akcentuoja. Rusas padarė tą, rusas pasakė tą... Jeigu nenorime karo, juk į tautybę nekreipiam dėmesio. Argi kas rašo: girtas lietuvis padarė avariją, chuliganas lietuvis išmušė langą, sukčius lietuvis apgavo kaimynus?.. Jei sukčius, tai sukčius. Kuo čia dėta tautybė?

Su vietiniais rusais - kitaip. Pasirodo, jie žiūri rusiškas televizijas. Baisu! Kaip butų gerai, jeigu vėl būtų vienas vienintelis ruporas, vienas tikrosios Tiesos laikraštis!.. Dar būtų gerai Tiesos ministerija, kuri nustatytų, ką ir kiek piliečiams reikia žiūrėti, skaityti ir apie ką kalbėti. Jei karas, tai karas ir prieš savus.

Parvažiavę namo emigrantai stebisi: kas čia vyksta? Visur ten ramu, žmonės eina į darbą, po darbo protestuoja prieš valdžią ir darbdavius, bet niekas nesiruošia karui. O jei pasakai žodį prieš vyriausybę, tavęs nevadina užsienio agentu. Šneki ir nebijai!

Emigrantai nieko jau nesupranta. Juk baimė - mūsų sistemos pamatų pamatas. Tai buvo nuo pradžios. Vienatinio Vytauto Landsbergio partija gąsdino rusais, kita vienatinio Algirdo Mykolo  partija gąsdino Vytautu Landsbergiu. Ir sistema veikė puikiausiai. Išgąsdinti žmonės ėjo į rinkimus, balsavo iš baimės arba prieš tuos, arba prieš tuos. Tai kas negerai?

Dabar baimės tiek daug, kad netelpa didvyrių žemėje. Mūsų baimės pasiekia tai Gruziją, tai Ukrainą. Juk mes - kaip ir pasaulio policija, tokie kaip ir vyresnieji broliai. Na, gal ne ir patys vyriausi, bet tikrai - Vyriausiojo Brolio jauniausioji sesė. Jeigu tiksliau - gal pavainikė duktė? Bet nesvarbų. Mūsų viltys ir vėl - į Vyriausiąjį Brolį. Prieš Kalėdas atvažiuos ir apsaugos.  Vėliausiai - tai prieš Velykas.

Apsaugos nuo ko? Nuo baimių?

Ne, baimės tegu palieka. Netraukim kertinio akmens, neklibinkim pamato.

Kaimo žmonės turi ir realių baimių, kurios niekam nerūpi. Ką jiems atneš žiema? Ar verta ruoštis pavasariui? Jeigu pieno kaina kris dar, gal išparduoti bandą? Gal nebevežti į lauką mėšlo? Pakentėti metus - dvejus, palaukti, kol apsimokės dirbti? Dabar, kai jų parduodamas pienas kainuoja beveik tiek pat, kaip ir gėlas vanduo parduotuvėj, darbas tampa beprasmis ir gali baigtis bankrotais. Kuo daugiau dirbsi, tuo didesnis bus nuostolis.

Valdžios ruporai sako, kad viskas nuo Rusijos. Valstiečiai spiriasi: viskas nuo Lietuvos pieninių. Jų sankcijos buvo baisesnės, nei Putino. Sausio mėnesį Putinas dar nekerštavo už nieką, o Lietuvos pieninės jau atėmė trečdalį kainos. Kodėl, už ką? Už nieką! Jeigu gali, jeigu turi monopolį, tai ko neatimti? Valstietis puolė parduoti bandą, o tada krito mėsos kaina. Mėsos fabrikai irgi valdo monopolį. Tai ko jiems snausti?

Dabar ruporai klausia: ar tu norėtumei mirti už Lietuvą? Už Seimą, už Vyriausybę, už Prezidentę?..

Niekas nieko daugiau nenori, tik mano mirties. Už ką norėčiau numirti? Labai, labai norėčiau?..

Bet aš, tiesą sakant, norėčiau gyventi.