Evo Moralesas perrinktas į Bolivijos prezidento postą

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2014-10-14 22:26:08, skaitė 6200, komentavo 1

Evo Moralesas perrinktas į Bolivijos prezidento postą

Spalio 13-ąją visą pasaulį pasiekė žinia, jog Bolivijoje buvo trečiai prezidentinei kadencijai perrinktas pirmasis vietinių indėnų kilmės šalies vadovas, Evo Moralesas. Šalies prezidento pareigas Evo Moralesas dabar turėtų eiti iki 2020-ųjų metų (rinkimai buvo laimėti absoliutine dauguma – 60,5% rinkėjų balsavo už E. Moralesą).


Socialistinių revoliucijų banga, prieš šimtą metų pradėta Europoje, tik dabar pasiekė Pietų  Amerikos pavidalą.
Ir žinoma, visiškai kitokiu pavidalu - be žudynių, pilietinio karo ir pogromų

Per savo valdymo laikotarpį, t. y. nuo 2006-ųjų, jis sugebėjo atlikti svarbias socialines reformas, ištraukdamas didelę dalį Bolivijos gyventojų iš skurdo ir, tuo pačiu, vykdyti nepriklausomą, anti-imperialistinės krypties užsienio politiką, smerkdamas globalizmą, Jungtinių Valstijų imperializmą ir bendradarbiaudamas su kitomis daugiapolio pasaulio viziją palaikančiomis šalimis.

Tokių permainų prielaidą faktiškai sudarė E. Moraleso įvykdyta šalies dujų bei naftos išteklių nacionalizacija ir amerikoniškojo imprialistinio kapitalo išvijimas.

Šitokią politinę kryptį Lotynų Amerikos pasaulyje vykdė ir Hugas Čavezas, kurį pakeitė jo politinis įpėdinis, šiuo metu Venesuelai vadovaujantis Nicolas Maduro; Venesuela ir Bolivija, bendradarbiaudamos su Kuba, skatina ir kitas Lotynų Amerikos šalis siekti realios nepriklausomybės nuo JAV diktato ir ekonominio viešpatavimo ir todėl nusipelno visų globalizmo priešininkų pasaulyje palaikymo.

Verta pabrėžti, kad E. Moraleso nuvertimu itin suinteresuotos Jungtinės Valstijos dėjo milžiniškas pastangas į tai, kad jis nebūtų perrinktas trečiai kadencijai, tačiau visos prieš Boliviją nukreiptos imperialistinių jėgų machincijos nepavyko ir savo šalies nepriklausomybės bei daugiapolio pasaulio vizijos keliu einantis politikas ir toliau valdys Boliviją.


Evo Moralesas atvirai išpažįsta ne okupantų atneštą judaizmo sekto kultą - žydkrikščionybę, o savo protėvių tikėjimą

Komentuodamas esamas pasaulio aktualijas, E. Moralesas griežtai pasmerkė JAV siekį viešpatauti pasaulyje, pabrėždamas, kad tai prieštarauja besiformuojančiai daugiapolei pasaulio tikrovei.

„JAV sankcijos prieš Rusiją yra tikrų tikriausias ekonominis terorizmas. Šalis, kuri mano, kad gali viešpatauti visame pasaulyje, daro klaidą.“

„Manau, kad JAV prezidentas, Barakas Obama, nežino kas darosi kitose šalyse bei žemynuose.“

Anot Moraleso, viena šalis „šiame daugiapoliame pasaulyje valdyti negali“, kadangi „visos problemos turėtų būti sprendžiamos bendradarbiavimo tarp valstybių pagrindu; tam ir turėtų būti skirtos Jungtinės Tautos“.

Bolivijos vadovas išreiškė solidarumą su kitomis šalimis bei tautomis, kovojančiomis už laisvę ir nepriklausomybę: „Ši pergalė yra triumfas anti-imperialistams ir antikolonialistams“. Savo pergalę jis dedikavo buvusiam Kubos vadovui, Fideliui Kastro bei vėlioniui Venesuelos prezidentui, Hugui Čavezui.


Antiimperialistinis Lotynų Amerikos frontas: Venesuela, Kuba, Bolivija