Italų tautiniai socialistai – prieš žodžio laisvės varžymą Lietuvoje

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2014-10-14 09:35:09, skaitė 5877, komentavo 1

Italų tautiniai socialistai – prieš žodžio laisvės varžymą Lietuvoje

Tęsiantis sisteminės žiniasklaidos isterijai ir nepagrįsto šmeižto prieš mus, nacionaldarbininkus, kampanijai, o taip pat ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkui, Artūrui Paulauskui, nusprendus kreiptis į Valstybės saugumo departamentą (VSD) dėl mūsų idėjas propaguojančių informacinių lapelių platinimo Lietuvos miestuose, galime džiugiai pasakyti, jog sulaukiame palaikymo iš užsienyje esančių bendraminčių asmenų bei organizacijų.


Bendražygių iš Italijos solidarumą išreiškiantis plakatas: “Lietuva – nuo NATO ir Europos Sąjungos laisva nacija”

Šiame tarpe yra ir italų patriotinio socializmo judėjimas ir politinė partija "Patriotinis Socializmas", griežtai pasisakanti prieš globalizmą ir kapitalistinį išnaudojimą, prieš tautų pavergimą ir kosmopolitinę Europos Sąjungą (ES) bei NATO teroristinę veiklą pasaulyje ir vedanti teisėtą politinę kovą dėl naujos, nepriklausomos ir socialiai teisingos Italijos idėjos.

Draugai italai pareiškė, kad Lietuvoje besireiškiančios žodžio laisvės varžymo, kitaminčių persekiojimo bei grasinimų politiniu teroru tendencijos nusipelno griežto tarptautinio pasmerkimo iš visų, nenorinčių būti nei NATO, nei stambiojo finansinio kapitalo ir jo plutokratinės sistemos vergais.

Tuo tarpu mes, nacionaldarbininkai, primename tiek Jums, mieli tautiečiai ir skaitytojai, tiek ir mūsų tinklaraštį skaitantiems valstybinių institucijų darbuotojams, jog nuo pat savo veikimo pradžios esame griežtai atsiriboję nuo neteisėtų veiklų (terorizmo, neapykantos ar smurto kurstymo ir tt.) ir, kad mūsų skleidžiamos idėjos bei informacija su šituo neturi nieko bendro, o verčiau kelia nesmurtinio pasipriešinimo ir kovos strategiją, kuri nurodoma mūsų atsišaukimuose.

Vis dėlto tie, kurie garsiausiai švaistosi laisvės bei demokratijos lozungais, dažniausiai patys ir būna labiausiai linkę, prisidengdami pseudo-patriotine isterija, imtis jokia prasme – nei teisine, nei moraline – nepateisinamų persekiojimų prieš opozicinę nuomonę reiškiančius asmenis bei organizacijas.

Tai itin ryškiai parodo pono A. Paulausko kreipimasis į VSD, kurį galime laikyti siekiu varžyti teisėtai, legaliai naudojamą žodžio laisvę, toli gražu nukreiptą ne prieš, o už Lietuvą, tik galbūt kitokią, nei tą, kurios nori dabartinis oligarchinis elitas.

Nuoširdžiausiai dėkojame mūsų draugams ir bendražygiams italams, reiškiantiems savo solidarumą bendroje tautų kovoje prieš globalimą ir imperializmą, už laisvę ir nepriklausomybę.