Kas bendro tarp LTSR laikų Lino Linkevičiaus ir Lietuvos Respublikos laikų Lino Linkevičiaus?

Autorius: Markas Aurelijus Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/kas-be... 2014-10-13 21:39:32, skaitė 6457, komentavo 4

Kas bendro tarp LTSR laikų Lino Linkevičiaus ir Lietuvos Respublikos laikų Lino Linkevičiaus?

Aš manau, kad bendrumas pirmiausia pasireiškia šio žmogaus asmeniniu iniciatyvumu, siekiu daryti politine karjerą, lojalumu tai politinei jėgai, kuri padeda siekti jo asmeninių tikslų.

LTSR laikotarpio Lino Linkevičiaus paminėtas savybes puikiai atspindi tų laikų jo paties biografijos faktai:

„Linas Linkevičius 1983–1989 m. Kauno miesto Panemunės rajono komjaunimo sekretorius, LLKJS (Lietuvos Lenino Komunistines Jaunimo Sąjungos) CK (Centro Komiteto) skyriaus vedėjas. Dirbo su kūrybiniu jaunimu, jaunimo spauda, paskelbė publikacijų dienraštyje „Komjaunimo tiesa“. 1989 m. organizavo pirmąją ekspediciją į Igarką ištirti galimybes parvežti į Lietuvą tremtinių palaikams. Vienas iniciatorių bei ideologų atskiriant Lietuvos komjaunimą nuo VLKJS ir įkuriant savarankišką organizaciją „Lietuvos komjaunimą“.

Tuo laikotarpiu niekas negalėjo priversti Liną Linkevičių tapti, šių laikų kontekste neigiamai vertinamo tuometinės valdžios, Komunistų Partijos ideologijos aktyviu įrankiu, formuojant Maskvos politiką Lietuvos jaunimo tarpe. Jį ne tik kad niekas negalėjo versti tai daryti, bet jis dar ir turėjo dėti didžiules pastangas ir turėti įtakingų Komunistų Partijos narių paramą, kad taip sparčiai galėtų kilti karjeros laiptais. Jeigu mūsų dabartinė oficiali valdžia LTSR laikus vadina Rusijos okupacija, tai kaip šiame kontekste mes turėtume vertinti tuometinį Lino Linkevičiaus vaidmenį? Ar tai neturėtu buti laikoma uoliu tarnavimu okupacinei valdžiai siekiant savo asmeninės naudos ir tolimesnės karjeros okupacinėje valdžioje, kas savo ruožtu reikštų kenkimą Lietuvai?

Koks yra dabartinis Linas Linkevičius, puikiai iliustruoja šio straipsnio (BNS/delfi.lt publikacija „Baltieji rūmai dėkoja Lietuvai“, - red. pastaba) citata: „Jungtinių Valstijų viceprezidentas Joe Bidenas padėkojo Lietuvai „už lyderystę Europos Sąjungoje sprendžiant krizę Ukrainoje“.


Bananinis bananinės respublikos ministeris pirmininkas su bananiniu ministeriu dėkoja bananų dalintojui Džo Baidenui už bananus...

Ši citata vienareikšmiškai reiškia, kad būtent Lietuva buvo pati aktyviausia politiniame lauke sprendžiant Ukrainos krizę iš visos ES šalių ir kad šie Lietuvos veiksmai atitinka JAV interesus. Nes jeigu neatitiktų JAV interesų, tai nebūtu už ką ir dėkoti. Remiantis aukščiau pateiktais argumentais, galima teigti, kad Lietuva geriausiai iš visos ES atstovauja JAV interesus.

Kyla natūralus klausimas, ar Lietuva geriausiai iš visos ES atstovaudama JAV interesams, nepamina pačios Lietuvos ir ES interesų, nes jie nebūtinai turi sutapti su JAV interesais? Linas Linkevičius yra Lietuvos užsienio politikos veidas, itin aktyviai pats asmeniškai dalyvavęs visuose Ukrainos
įvykiuose nuo pat Ukrainos ir ES partnerystes sutarties planuoto pasirašymo Vilniuje. Taigi iškyla klausimas, kieno interesams tarnauja Linas Linkevičius? Ar tai nėra panašu į LTSR laikų Lino Linkevičiaus elgesį, neskaitant Maskvos pakeitimo į Vašingtoną?