Algirdas Butkevičius – už skalūninių dujų išgavinėjimą Lietuvoje

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2014-10-13 09:09:53, skaitė 5313, komentavo 1

Algirdas Butkevičius – už skalūninių dujų išgavinėjimą Lietuvoje

Šią savaitę pasirodė žinia apie premjero ir LSDP pirmininko, Algirdo Butkevičiaus, pareiškimo per vizitą Jungtinėse Valstijose: jis vienareikšmiškai pasisakė už skalūninių dujų išgavinėjimą Lietuvoje, kurio, viską sėkmingai suorganizavus, su itin palankiomis lengvatomis imtųsi amerikietiško kapitalo struktūros.

Butkevičius pareiškė:

„Tikiuosi, kad susitikimas su jumis – šios srities ekspertais – ir didžiulė JAV patirtis žvalgant ir eksploatuojant skalūnų išteklius suteiks mums naudingos informacijos ir naują postūmį siekiant pasinaudoti šiais energetikos ištekliais.“

„Tikiuosi, kad Lietuvos Seimas pritars mūsų pasiūlymui skalūnų gavybą pirmus trejus metus apmokestinti 1 proc. tarifu, suprantant, kad investuotojai per pirmus metus prisiima didelę riziką.“

Trumpai pasakius, ponas premjeras visiškai nusispjauna į absoliučios daugumos lietuvių valią, o tame tarpe ir valią tų, kurie gyvena tose vietovėse, kurias skalūninių dujų išgavinėjimas subjaurotų labiausiai (atminkime kad ir garsiuosius Žygaičių bendruomenės protestus prieš „Chevrono“ invaziją). Be to, jis taip vadinamiems „investuotojams“, t. y. jankių kapitalistiniams kolonistams, siūlo itin palankias sąlygas – tik 1% tarifus pirmiems trims jų veikimo Lietuvoje metams.

Tai yra, be abejo, visomis prasmėmis ir principiniu požiūriu nepriimtinas valdžios žingsnis.

  1. Pats faktas, jog užsienio kapitalas išgavinės Lietuvos gamtinius išteklius, laikytinas gyvu įrodymu to, kad Lietuva yra tiesiog stambiojo kapitalo išnaudojama kolonija, o ne nepriklausoma šalis; net jei ir skalūninių dujų išgavinėjimas nedarytų mirtinos žalos Lietuvos gamtai (o darytų tai tikrai), šių išteklių perdavimas užsienio jėgoms turėtų būti laikomas nusikaltimu prieš pačią šalį ir prieš lietuvių tautą.
  2. Skalūninių dujų išgavinėjimas, kaip byloja itin gausūs praktiniai šitos veiklos pavyzdžiai pasaulyje, sukelia siaubingus padarinius gamtinei aplinkai ir daro ištisas teritorijas negyvenamomis.

Nuo skalūninių dujų išgavinėjimo buvo, kaip dar mes, nacionaldarbininkai, rašėme 2013-aisiais, tik laikinai atsisakyta – ir kaip teigėme anksčiau, taip ir viskas klostosi dabar: amerikoniškasis kapitalas ruošiasi sugrįžimui į Lietuvą, su tikslu pasidaryti sau gerą ir solidų pelną, net ir Lietuvoje galimos ekologinės katastrofos sąskaita.

Sąmoningi lietuviai ir Lietuvos piliečiai turėtų vienytis į bendrą protestinį judėjimą prieš šią artėjančią naują skalūnų dujų išgavinėtojų invaziją, nes tik taip bus realūs šansai apginti savo žemę ir savo gyvenimą nuo šios grėsmės, kurią mums neša dabartinio okupacinio-kolaboracinio režimo vykdoma politika.

---

LDiena.lt: reikia priminti, kad visose kolonijose, kuriose veikia viršnacionalinės kompanijos, ginamos "civilizuotųjų" valstybių kariuomenių, galioja tokia pelno gaunamo už išgaunamas žaliavas taisyklė: 90% pasiima kolonizatorius, 10% atitenka koloniją valdantiems kolaborantams.

Tokia taisyklė galioja tiek Zimbabvėje, tiek Somalyje, tiek šiandieninėje demokratizuotoje Libijoje, tiek Latvijoje tiek ir Lietuvoje (pasinagrinėkite "Minijos naftos" išgaunamos naftos dalybas). Tokia tvarka galiojo ir Boriso Jelcino - "vienintelio demokratiško" prezidentavimo laiku Rusijoje. Viena didžiausių Putino nuodėmių prieš "civilizacijos vertybes", be viso kito yra ir susigrąžintas į valstybės rankas pelnas už VALSTYBĖS išteklių pardavimą.

Kitas įdomus momentas - tai 1 procento lengvata. Reikia šiek tiek žinoti skalūninių dujų išgavimo specifiką, kad suprasti kokią kiaulę Lietuvai pakiša kolaboracinistinio režimo atstovas A. Butkevičius. Skalūninių dujų gręžinis - tai ne nuolatinio debeto siurblys, siurbiantis po žemę esantį dujų ar naftos telkinį, kol tas išsenka. Skalūninių dujų išgavimas veikia "koncentracijos mažinimo" principu: kol skalūninėse uolienose gausu angliavandenilių - tol išgaunamas dujų-naftos srautas didelis, su kiekvienu mėnesiu jis vis mažėja. Po pirmų eksploatacijos metų iš gręžinio gali būti išgaunama per pus mažiau dujų, negu eksploatacijos pradžioje. Po 5-ių metų skalūninių dujų gręžinys lieka tuščias...

Taip kad tris metus civilizuotasis "investitorius" už gamtos naikinimą ir nuodijimą mokės simbolinį 1 procento mokestį, po trijų metų (jeigu dar gręžinys bus eksploatuojamas) - mokės gautą pelną nuo 10% realizuoto iškastinio kuro (90% / 10% - pelno pasidalinimo taisyklė), kurio srautas bus nykstamai mažėjantis, o po penkių metų - jis paliks mums sunaikinta ekosferą ir iškeliaus ieškoti naujos Zimbabvės ir naujų debilų aborigenų, leidžiančių savo karaliukams juos engti.