Kriminalas - šiandien vienintelė jėga, galinti kovoti prieš kriminalinę lietuvišką peudo-valdžią

Autorius: CriticismOfLife Šaltinis: http://criticismoflife.wordpre... 2014-10-09 09:44:40, skaitė 5810, komentavo 1

Kriminalas - šiandien vienintelė jėga, galinti kovoti prieš kriminalinę lietuvišką peudo-valdžią

Esant socialiniam gyvuliams kaip MĖSAI pagrindiniam dariniui visuomenėje, neįmanomi jokie socialiniai neramumai Lietuvoje, kurie siektų kokių nors esminių socialistinių ekonominių reformų ar atsirastų apskritai pokyčiai, galintys pagerinti paprastų žmonių gyvenimus, ypač senyvo amžiaus – kuriems nedaug belikę gyven, ir pakelti jų gyvenimo lygio iš skurdo bei moralinio pažeminimo, į kurį nuleisti per savo kvailas galvas nuo 1989 metų.

kreipimasis

Todėl tik kriminalas, kuriame dar liko kažkokia tai energija, valia nevirsti sistemos vergais ir norinčiais gerų santykių su Rusijos Federacija, pajėgus suduoti stiprų smūgį buržuazinei kriminalinei organizuotai grupuotei pseudo-valdžioje, kuri suformavo savo sistemą ant žmonių aukų sausio 13 dieną, 1991 metais.

Ir tik kriminalas suvokia, jog negalima nei gyventi, nei auginti vaikus tokioje socialinėje aplinkoje, kai visuomenė valdoma išsigimusių buržujų, tarnaujančiųs JAV  interesams ir turintys jau šiandien JAV karinių pajėgų stogą.

Bet, deja, daugelis jų šiuo metu yra uždaryti arba išvykę į užsienį ir negali organizuotai suveikti prieš kriminalinę buržujinę sistemą.

Labai tikėtina, jog pasinaudojant dabartinėmis komunikacijomis ir mobilioms “veikimo” grupėmis, artimoje ateityje šis kriminalas gaus galimybę stoti į kovą prieš kriminalinę lietuvišką sistemą.

Didžiausias kovinis kontingentas, kuris suvokia, kokia yra pavojinga šiuo metu Lietuvos tautai geopolitinė situacija – ruošiamasi KARUI su Rusijos Federacija, randasi Pravieniškėse. Šioje įstaigoje situacija tokia:

kriminalo galimybes

Esama apžvalgyta vieta ties Pravėniškiais puikiai tinka formuoti vietinėms pilietinėms karinėmis grupuotėms, turinčioms tikslą suduoti atkirtį buržujinei sistemai ir JAV okupantui, susikoncentravusiam Jonavos rajone.

izoliacijos zona

Bet ne vien Pravieniškėse yra tie Žmonės, kurie pajėgūs visapusiškai sudalyvauti pilietiniame pasipriešinime prieš buržujus ir sionistinius okupantus iš JAV. Išvadavimo operacijos rengiamos ir Marijampolėje esantiems subjektams, kurie nepraradę savo sąmoningumo ir žmogiškumo.

praveniskiu operacija

marijampoles operacija

Aišku, būtina žinoti ir esminius priešo palaikymo zonas, kuriuose gyventojai linkę paremti atvykėlius okupantus iš JAV ir suteikti pastariesiems visapusišką pagalbą. Šie rajonai seniai žinomi ir būtent į juos stengsies sprukti Vilniaus biurokratija – tai evakuacijos teritorija buržuazijos, kuri aprūpinta Šiaulių oro uostu ir joje dislokuotais kariniais transporto lėktuvais, galinčiai išgabenti buržujus su aptarnaujančiu personalu į Skandinavijos šalis.

Tuo metu, kol buržujinė pseudo-valdžia spruks iš Vilniaus, esantys rusofobų zonoje gyventojai aklai aukos savo gyvybes, lygiai kaip tą dariusi MĖSA sausio 13 dieną 1991 metais.

rusofobu zidiniai

Bet jokie veiksmai neprasidės, jeigu Vilniuje neįvyks pradinė “pilietinio maidano” fazė, kuri sužadins aukščiau aprašytus procesus.

maidanas vilniuje

Žinoma, jog bėganti buržua su biurokratija stengsis pasinaudoti ir Vilniuje esančiu lėktuvų pakilimo taku, todėl yra įvertinti esminiai transporto mazgai per kuriuos nerekomenduotina praleisti kriminalinės buržuazijos atstovus.

apribojimas judejimo

Štai tokia situacija. Nebijokite gyvenime permainų, jos ateina tą akimirka, kai spręsis tautos likimas.

“Žalieji žmogeliukai” arba “Mandagūs žmogeliukai” turi būti iš Lietuvos tautos, nes būtent jiems šiandien deleguojama teisė kurti ateities Lietuvą, kurioje nebus vietos esamiems politiniams dariniams: konservams, darbiečiams, socdemams, tvarkiečiams ir liberalams.

NB: Kriminalas kaip ir Komunizmas būna dviejų rūšių, Krimanalas – kuriame galioja taisyklės ir moralė ir “pseudo-Kriminalas” – kuriame pedofilai, iškrypėliai ir visokie kiti urodai smurtauja prieš Tautą. Komunizmas taip pat – arba būna grynas, teisingų žmonių rankose arba mirties įrankiu pseudo-komunistų rankose. Tokiu ginklu, kokiu jis patapo CCCP 1.0 laikais, kai pseudo-komunistais su teisingumo kaukėmis sužlugdė Gėrio Šalį.

Visada reik mąstyti. Balta nebūna balta, juoda nebūna juoda – stenkitės lanksčiai žiūrėti į gyvenimą, matyti jame šaknis, o ne grožėtis vien išore.