November 28, 2023

Futuristinis formalizmas, o gal formalistinis futurizmas, na kažkaip taip

Yra kūrėjų, kurių kūryba universali. Tai yra, ji tinkama vartoti bet kuriuo laikotarpiu, ją galima interpretuoti skirtingais požiūrio taškais, iš skirtingų pasaulėžiūros pozicijų.

O yra kūrėjų, kurių kūryba – neatsiejama nuo paties autoriaus pasaulėžiūros. Ir bandymas tokią kūrybą “perskaityti” iš kitokios pasaulėžiūros perspektyvos baigiasi arba farsu arba, geriausiu atveju profesionaliai sukaltu formalizmu.

Jeigu kokios nors Anos Achmatovos meilės kančias vienodai sėkmingai deklamuoti galima buvo ir buržujinių damučių salonuose, ir nepmanų kabakuose, ir darbininkų saviveikliniuose dramos būreliuose, ir galiausiai – šiandieninio postmoderno kultūrinėse išvietėse, tai su Majakovskiu taip nesigauna.

Vladimiras Vladimirovičus Majakovskis – poetas pagimdytas Revoliucijos, poetas augintas Pilietinio karo, poetas subrendęs su naujos iki šiol neegzistavusios santvarkos ir proletarinės-komunistinės visuomenės kūrimu.

Nori atskleisti Majakovskį visu jo grožiu, visa jėga, visais niuansais – privalai būti toks pats idėjinis antiburžujinas. Lygiai taip pat kaip jis tikėti, kad TIKROJI KŪRYBOS PASKIRTIS – perauklėti visuomenę, auginti NAUJĄ ŽMOGŲ, kad kūrėjas kiekvienu savo kūriniu DEDA DAR VIENĄ PLYTĄ į KOMUNISTINĖS VISUOMENĖS RŪMUS.


Vladimiras Vladimirovičius Majakovskis prieš 101 metus

Išmesk iš Majakovskio kūrybos TIKĖJIMĄ tuo, ką reakcionieriai, buržujai ir šiaip pedoliberastai pašaipiai vadina “šviesia ateitimi” bei “komunistiniu rytojumi” ir iš Majakovskio liks tik forma – ritmas, rimas, ekspresija be gyvybės, dvasios ir turinio.

Jonas Vaitkus būtent tą ir padarė. Jo naujas spektaklis “Облако в штанах” – gražus ir spalvotas. Aktoriai stengiasi, deklamuoja draskydami balso stygas, dainuoja, šoka, verčiasi per galvą, žiūrovai aikčioja ir ploja. Super! Spektaklis neabejotinai turės pasisekimą. Ir ne tik Lietuvoje. Nuvežtas į Rusiją jis kaipmat reabilituotų Vaitkaus vardą, kurį jis susimarnavojo rusų akyse savo Ukro-chuntistine poza, pademonstruota Krymo atžvilgiu. Beveik esu garantuotas, kad jeigu Rusijoje yra kokia nors teatrinė nominacija už “geriausią užsienyje pastatytą rusišką spektaklį” – Vaitkaus “Облако в штанах” laimėtų be konkurencijos.

Ką ten Rusija! Londono ir Berlyno publika su didžiausiu pasimėgavimu suvartotų (ir beveik esu garantuotas, jog turės progą tai padaryti) šį raudonai juodą pseudofuturistinį balaganą.


Vladimiras Vladimirovičius Majakovskis šių dienų režisieriaus vaizduotėje

Kodėl PSEUDO-futuristinį ir kodėl balaganą? Nes ką gi dar gali padaryti VALSTYBINIS kapitalistinių buržujinių parazitų sistemos kuruojamas teatras su žmogumi, kuris VISĄ SAVO SĄMONINGĄ GYVENIMĄ KOVOJO PRIEŠ JUOS? Kuris būdamas 17-os metų jau spėjo už savo pogrindinę ANTIKAPITALISTINĘ veiklą tris kartus pasėdėti kalėjime?

Kurio visa poezija tai SPJŪVIS BURŽUJAMS į akis, kaip revoliucinis 1917 metų HAIKU:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.

Dvieilis, kurį pats Majakovskis, pavadino savo mylimiausiu eilėraščiu, dvieilis, kurį dainavo REVOLIUCINIAI MATROSAI ėję į Žiemos rūmų šturmą!

Ir štai dabar ŠITIE PATYS ananasus ėdantys BURŽUJAI, stovėdami ploja BURŽUJŲ TEATRE, atsidėkodami BURŽUJUI REŽISIERIUI už dvi valandas … revoliucionieriaus poezijos… Poezijos futuristinės, šlovinančios ateitį, dedančios riebų ir skersą ant praeities, laužančios tuometinę dabartį. Kur šiame spektaklyje futurizmas? Kur Ateities šlovinimas? Kur Revoliucijos ugnis?!

Afišos koliaže? Herojaus keturlypėje esybėje? Ar per mikrofoną išskanduotose tekstuose?

Nada, nulis, NICHIERA.

O ir negalėjo būti. Nes argi už valdiškus vagių ir banditų chuntos išskirtus pinigus kuriamų spektaklių herojai GALI SAU LEISTI garsiai ir nuo scenos sušukti:

Время,
   снова
      ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
    растекаться
         слёзной лужею, —
Наше знанье —
       сила
          и оружие.
Ленин
   и теперь
       живее всех живых.
[...]

Напрасно
    кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
         Назад!
            Не сметь!
Стала
   величайшим
        коммунистом-организатором
даже
  сама
    Ильичёва смерть.
Уже
  над трубами
       чудовищной рощи,
руки
  миллионов
       сложив в древко́,
красным знаменем
        Красная площадь
вверх
   вздымается
        страшным рывком.
С этого знамени,
        с каждой складки
снова
   живой
     взывает Ленин:
— Пролетарии,
       стройтесь
           к последней схватке!
Рабы,
   разгибайте
        спины и колени!
Армия пролетариев,
         встань стройна!
Да здраствует революция,
            радостная и скорая!
Это —
   единственная
         великая война
из всех,
    какие знала история.

Fui, kaka! REVOLIUCIJA – tai tabu!

Ne, bliatь! Politkorektinės bliadės ir bliadūnai to negali PAKARTOTI SAVO nupiepusiomis gerklytėmis! Jie iki apsisisiojimo mėgausis dvasios spazmais, kapstysis po savas ir svetimas seksualines perversijas, viešai krapštysis savo meetoo trikampėlius, tačiau NĖ ŽODELIU, neišdrįs  PASIŲSTI PARAZITŲ SISTEMOS ten, kur ją siuntė Majakovskis kartu su Leninu, Stalinu ir kitais “totalitaristinio režimo nusikaltėliais”!

Jiems Majakovskis – ne Majakovskis,
ne proletariato glašatajus,
o chui znaet kas –
verbalinis akrobatas,
publikos pramogai ekvilibruojantis –
išromytas ir
saugus.

Ne vyras,
ne poetas,
o debesis
kelnėse –
belytis,
tolerantiškas
pustazvonas,
be sąžinės,
be idealų
ir be
sme
ge
nų.

– – –

Man pasakė, kad tai buvo genialus spektaklis, kurį aš pramiegojau.

Visiškai sutinku. Iš visos daugiabriaunės žaižaruojančios Poeto kūrybos išrinkti politkorektiškai aprūvintus skutus ir iš jų susiūti skiautinį, bereikšmiu kamufliažu uždengiantį patį ryškiausią Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos propagandistą, gali tik tikras Genijus.

Genijus, užaugintas, išugdytas ir išdresiruotas postalininės prisitaikėlių ir konformistų konjuktūros. Su kuo ir sveikinu visus prisidėjusios prie šios genialios Mimikrijos gimimo.

Заходите, господа!
Здесь продаётся
Маяковский –
дёшего,
как слеза
проститутки
в борделе
провинциального
города.

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: