October 1, 2023

Aurelijus Veryga jau dešimt metų blaivina Tautą, o ką dėl jos padarei TU?

Aurelijus Veryga – Lietuvos prezidentas? Aš “UŽ”!

Gerbiamas Aurelijus Veryga – visuomenininkas, blaivininkas, laikinai einantis Sveikatos apsaugos ministerio pareigas prieššventinį savaitgalį atvirai pranešė, kad prieš Sveikatos apsaugos ministeriją ALKO ir FARMA mafijos paruošė informacinę ataką, kurios pirmąjį bloką šią savaitę turime išvysti.

Ir nemelavo.

Galbūt jo atviras pareiškimas kažkiek pristabdė dvejojančius ALKO ir FARMA mafijos peslius, tačiau atakai duoto starto niekas neatšaukė. Tik atsirado savanoriškos kovinės bedžionės, a la Tapinas, savo pliku užpakaliu pabandęs pridengti į mūšį pasiųstas Masinio Durninimo Organų (MDO) presstitutes ir kekšytes.

Operacija “Minedas” – pagal planą turėjo būti gerą įžanga ir apšilimas. Kaip placdarmo paruošimas ir užėmimas prieš plataus fronto ataką: penktadienį darbo pabaigoje suruošta provokacija turėjo visą savaitgalį kurstyti aistras internetuose, socialiniuose tinkluose ir debildėžėse, o atakos organizatorių manymu, Sveikatos ministerijos klerkai dirbantys, tik darbo dienomis, savaitės pradžioje dar tik pradėtų uostinėti situaciją, kai ant Verygos iš visų pusių jau riedėtų sunkioji pagrindinių MDO išgamų tankai – visokie valatkos, šūdkalniai, vainienės ir romanowskiai.

Tačiau Veryga pasirodė nestandartinis ministro kėdės trynėjas. Jis pats visą laiką savo visuomeninėje blaivintojo ir švietėjo veikloje susidurdavo su arogantiškos ALKO mafijos suktybėmis bei prijomais, juos yra išanalizavęs ir perpratęs. Maža to, pagal savo tiesioginį medicininį išsilavinimą – psichiatras. Todėl prasigėrusiems ALKO mafijos samdiniams – reklamščikų organaizeriams ir kreatoriams sėkmingai pravesti psichinę ataką prieš blaivaus proto, psichologijos veikimą išmanantį specialistą – buvo labai menki šansai.

Ir pats Veryga, puikiai apžaidęs patyčias iš neįgalaus Minedo, bei pasiuntęs virtualų faką visoms kovinėje parengtyje stovėjusioms presstitutėms, pasitiko šios savaitės ataką kovinėje parengtyje.

Paskaičiuokite, kiek kartų per dieną nuo pat pirmadienio visais šūdasklaidos kanalais ir bet kuria proga bandoma pateikti alkoholinių gaminių prekybos apribojimus, kaip “absurdą”, “nonsensą”, “kvailystę”, “valdančiųjų nusišnekėjimus”? Koks spektras propagandinių išgamų yra į tai įtrauktos? Kiekviename Masinio Durninimo Organe tam reikalui yra deleguotos savos presstitutės. Joms į pagalbą metami visokio plauko ir liberastinės paleistuvystės lygio “ekonomistai” ir sociopatai. Netgi žmogteisistai.

Tik visas medikų klanas tyli suglaudęs ausis. Žino, kad pabandžius prisidėti prie ALKO mafijos maitėdų choro, vėliau iš ministerijos gali sulaukti smagaus pendelio į savo užtarnautą šikynę. Tyli absoliučiai visi, netgi tie, kurie prie socdemonų ir pedoliberastų vyriausybės reikalavo “lengvųjų” narkotikų legalizavimo ir nemokamo amfetamino rojaus. O gal jie laukia savo eilės? Kai į puolimą, pagal planą, ateis metas įstoti FARMA mafijai?

O kol kas vietoje jų pasijungė naudingi idiotai – tie, kuriuos valdžiagyviai laiko marginalais ir kurių pasireiškimo erdvė – išimtinai socialiniai tinklai bei MDO komentarai. Laikantys save “antisistemininkais”, “laisvamaniais”, “nušvitėliais” ir “prabudėliais”, savo komentaruose ir pasipiktinimo tiradose šie, ne šiaip naudingi, bet tiesiog idiotai, kartoja vis tuos pačius ALKO mafijos viešųjų ryšių ir reklamos agentūrų paruoštus, nučiulptus ir tūkstantį kartų jau pavartotus “argumentus”.

Kurie, o Dievai! kažkokiu neįtikėtinu būdu žodis žodin atliepia SISTEMININKŲ, presstitutų ir jų kalbinamų ekonomšarlatanų “argumentus”.

Iš kur staiga toks sutarimas? Iš kur tokia minčių vienybė? Nuo kada SISTEMINIAI IŠGAMOS, kurių vienintelė užduotis – APGAUTI, APDURNINTI ir APVOGTI lochus, tapo “kovotojais prieš durną valdžią” ir “laisvės šaukliais”?

Viskas labai paprasta ir pagrįsta biologijos. Alkoholiu – etilo spiritu užnuodyti skysčiai yra nuodingi. Etilo spiritas – tai narkotikas, ne tik dirginantis žmogaus nervų sistemą, bet ir kaip puikus tirpiklis žalojantis praktiškai visus įmanomus žmogaus organus. Žmogus, į kurio organizmą pateko tam tikras kiekis etilo spiritu užnuodyto skysčio, tampa tos būsenos, kuri mediciniškai pagal savo simptomus priskiriama silpnaprotystei. Paprastai tariant – tampa DURNAS.

Priklausomai nuo cheminės medžiagos kiekio ir organizmo atsparumui nuodams – durnumo lygis skiriasi. Paprastai, asmenys atlaikantys labai didelį kiekį nuodų – tuo didžiuojasi. O asmenys, kurie sugeba nusistatyti iki kokios silpnaprotystės ribos gali leisti sau nusidurninti, laiko save saikingo ir kultūringo vartojimo atstovais.

O dabar pamąstykime, kaip gali žmogus besimėgaujantis savo silpnaprotyste (savo paties pastangomis sukeliama), vertinti tą faktą, kad iš jo kvailumo besityčiojantis asmuo – t.y., blaivininkas, jam tokiam protingam nurodinėtų, kada, kur ir kiek bus pardavinėjama taip durniui reikalingų nuodų, bei kokiose vietose jų nebus galima vartoti?

Sakysite, Veryga nesityčioja iš silpnapročių? Taip, iš nelaimėlių tokių kaip Mindaugas Jonušys – nesityčioja. Tačiau atsisakydamas svaigintis cheminėmis medžiagomis, maža to, reikalaudamas jas kaip galima toliau patraukti iš viešumos – blaivininkas ministras spjauna visai taip vadinamai “alkoholio vartojimo kultūrai” į veidą.

Nes jeigu tai iš tiesų būtų “kultūra” – tuomet kam ją slėpti ir kam ją riboti? Atvirkščiai, reikėtų skatinti alkoholio vartojimą, reikėtų vesti mokyklose ir darželiuose būrelius, kuriuose vaikai nuo pat sauskelnių išmoktų pajausti “savo ribas”, išmoktų “vartoti su saiku”, įgytų “atsakingo vartojimo įgūdžių”, galiausiai – reikėtų suformuoti “kurtūringo vartojimo” standartą ir etiketą. Taip kaip išmokstama sėdėti prie stalo, valgyti su įrankiais, nečepsėti ir taip toliau. Juk suaugusieji turi visokius somelje kursus ir degustavimo klubus?

Bet juk net paskutinis idiotas supranta, kad tai absurdas. O štai gerti cheminėmis medžiagomis užnuodytą skystį – ne absurdas, o “vartojimo kultūra”…

Nors jeigu etilo spiritą pakeisti acetonu? Arba tirpikliu 646? Juk nedidelė dozė acetono, įmaišyta į duonos girą – bus praktiškai toks pats gėrimas kaip alus. O galima sumaišyti su limonadu – gausime sidrą. O galima ir nemaišyti – acetoną galima uostyti gryną. Acetono EFEKTAS ir POVEIKIS žmogaus organizmui IŠ ESMĖS YRA LYGIAI TOKS PATS, kaip etilo spirito.

Tik kažkodėl etilo spirito vartotojai acetonininkus bei “Moment” klijų uostytojus niekina ir vadina narkomanais… Bet matyt, čia toks pats šeimyninis ginčas, kaip tarp dizainerių vartojančių “CorelDraw” arba “Adobe Illustrator” programas. Kaip pasakytų koks neišsilavinęs kaimietis-blaivininkas: tas pats šūdas, tik kitoj saujoj.

Taip ir etilo spirito – narkotiko vartotojai tėra paprasčiausi narkomanai. Skirtingai įjunkę į savo ydą, skiringai nuo jos priklausomi, tačiau narkomanai. O narkomanams yra dvi didžiausios baisybės, du jų gyvenimą galintys sugriauti TABU:

1 – prarasti galimybę “mėgautis” savo narkotiku;

2 – kai jam yra prikišama, kad jis yra narkomanas.

Aurelijus Veryga dabar kaip tik pasikėsino į pirmąjį ALKO narkomanų tabu ir netiesiogiai, savo veiksmai, savo paties pavyzdžiu ir savo gyvenimo būdu nuolatos kėsinasi į antrąjį.

Suprantu, kad daugeliui žmonių, kurie užaugo narkotinės “alkoholio kultūros” aplinkoje, kurie patys buvo ar vis dar tebėra “kultūringais vartotojais”, etilo spiritu užnuodytų skysčių vartojimas ir narkomanija yra “du nesulyginami dalykai”. Juk jie visi geria ne todėl, kad negali, o todėl, kad nori patys. Ir tik tada, kai nori. Ir tik tai tiek, kiek nori. Ir taip toliau – šioje vietoje galima susirašyti visus tuos, specialiai jiems užganėdinti, išgalvotus pasiteisinimus bei velnio logikos viražus.

Suprasdamas tai, siūlau atskirti tuos, kurie mūsų narkotizuotoje visuomenėje yra laikomi “klasikiniais” narkomanais – nuo tų, kurie yra išimtinai vieno narkotiko – etilo spirito vergai ir aiškumo dėlei vadinti juos, pagal jų vartojamą medžiagą ir pagal būseną, kurią toji medžiaga jiems suteikia: ALKODURNIAIS.

Deja, bet ALKODURNIŲ yra daug ir tarp atrodytų labai protingų žmonių. Dar blogiau yra tai, kad ne kurie protingais žmonėmis laikomi ALKODURNIAI, turi tam tikrą autoritetą aplinkinių tarpe.

Ir štai būtent kreipimuosi į juos – ALKODURNIUS su autoritetu, norėčiau užbaigti šią informacinės ALKO mafijos atakos prieš MŪSŲ TAUTĄ apžvalgą:

– Brangieji, jūs turite teisę daryti su savimi ką norite – norite būti ALKODURNIAIS – būkite, norite būti ŽMONĖMIS – prašau. Tam jums nereikia nei mano, nei Verygos, nei kieno nors kito leidimo. Nes tas, kam lemta būti pakartam – nenuskęs.

Tačiau pajuskite, kad šalia jūsų stovi minia kvailių, tikinčių tuo, ką ištaria jūsų auksinės burnos; kurie atrajoja ir kartoja jūsų mintis kaip savas; kurie galvoja, kad būtent jūs nuvesite juos – mažučius į laimingą rytojų ir kuriems jūsų autoriteto neklystamumas, jūsų tobulybė – tai pagrindas jų netobulam gyvenimui.

Prašau, būtent dėl šitų žmonių, suvaldykite savo demoną – pasitraukite iš ALKOMAFIJOS ir BLAIVININKŲ karo. Jeigu nenorite atsisakyti savo demonizmo, kuris jums suteikia teisę daryti su savimi ką norite, tai bent pastovėkite nuošalyje ir PATYLĖKITE.

Jūsų tas karas neliečia – demonas visada išliks nepriklausomas ir niekas iš jūsų neatims teisė būti ALKODURNIAIS. Tačiau kuo nusikalto kiti Dievo tvariniai, neturintys nei proto, nei valios priimti savarankiškus sprendimus ir priklausantys nuo jūsų kaip akli šunyčiai? Jūs gi mylite šuniukus ir kačiukus?

Nėra nė vienos priežasties dėl kurios žmogus turėtų gerti skysčius užnuodytus chemine medžiaga – etilo spiritu. Nėra jokios būtinybės nei gaminti juos, nei pardavinėti, nei pirkti. Žmogus gimsta blaivas ir gali kuo puikiausiai pragyventų visą gyvenimą blaivas. Todėl kiekvienas butelis – tai šūvis genocido ginklu į MŪSŲ TAUTĄ.

Vienintelis dalykas, ko aš tikiuosi iš karbauskinių valstiečių vyriausybės ir vienintelis darbas, kurį jie REALIAI GALI PADARYTI per savo kadenciją – tai sumažinti duoklę, kurią MŪSŲ TAUTA moka savo krauju GLOBALIAI ALKO mafijai per vietinius ALKO narkotikų dylerius.

Ir dėl šito reikalo aš drąskysiuos už Verygą iš visų savo jėgų. Nes TIK BLAIVI TAUTA TURI TEISĘ BŪTI!


Paskaita studentams apie legalų narkotiką – alkoholį


Paskaita apie legalų narkotiką – tabaką


P.S. norite žinoti, kokia bus tolimesnė eiga? Verygos pasiūlyti įstatymų pakeitimai bus priimti, panaudojant seną metodiką: “du žingsniai į priekį – vienas atgal”. Nes tik taip įmanoma eiti į tikslą aplinkoje, kuri yra stipresnė už tave ir kuri visomis išgalėmis kovoja prieš tave.

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: