September 28, 2023

Apie “piktąsias dvasias”, egzorcizmą ir psichinius… seismografus

Pradžiai, siūlau persiskaityti trumpą straipsniuką iš Delfio – parašė Ieva Urbonaitė-Vainienė: “Egzorcisto Arnoldo Valkausko atsakas Vaidoto Grincevičiaus gynėjams”

Vieną iš 7-ių Lietuvos egzorcistų, kunigą Arnoldą Valkauską ne tiek suglumino V. Grincevičiaus daina, kiek neadekvati kultūros veikėjų reakcija į teisėsaugos veiksmus prieš autorių.

„Jeigu dainoje būtų raginimas daužyti negrų galvas į sieną, žydų galvas į sieną ar gėjų galvas į sieną, manau, būtume išgarsėję pasaulyje ir tokio atgarsio sulaukę, kad ne tik Lietuva sureaguotų. Tačiau žodžiai apie vaikų galvų daužymą į sieną vertinami kaip saviraiška“, – stebėjosi dvasininkas, klausdamas, kokia tada mūsų kultūra.

Žvelgiant iš krikščioniškos pozicijos, Šėtonui adresuotas prašymas paimti mano sielą, egzorcisto įsitikinimu – satanizmo propaganda:

„Savęs pašventimas šėtonui, be jokios abejonės, turės akivaizdžias pasekmes tiems, kurie dainavo kartu sąmoningai ar nesąmoningai. Žmonės gal nesupranta, ką daro, tačiau tai jau malda piktajai dvasiai“.

O jeigu – tik žodžiai? Kuo realiai rizikuoja tai girdintys ar kartojantys tekstą? Kunigo įsitikinimu, žodis nėra šiaip sau, jis turi pasekmes, todėl žmogus turi galvoti, ką kalba.

„Jeigu mes vienas kitą pasiunčiame ant trijų raidžių, į tai reaguojame, tai niekur nedingsta. Mes verbalizuojam savo vidų ir tai ne tik šiame pasaulyje turi pasekmes“, – pabrėžė kun. A. Valkauskas.

Kreipimąsi į šėtoną prašymu egzorcistai laiko itin rimta grėsme tiems, kurie daina džiaugiasi, jai pritaria, kartoja jos žodžius. „Jeigu žmogus nepritaria, pasižiūrėjo vaizdo įrašą ir tiek, grėsmės nebus. Tačiau jeigu net juokais angažuojasi, dainuoja kartu – nieko gero. Neblogas bajeris ir pirštus į rozetę susikišti, bet blogai baigiasi“, – lygino kunigas.

Egzorcisto žodžiais, mes gal juokaujam, bet piktoji dvasia – ne: „Jeigu žiūrėtume iš dvasinės pusės, nuolat vyksta dvasinė kova ir kiekvienam vis iš naujo reikia nuspręsti, už ką jis“.

Pačiam kun. A. Valkauskui vaizdo klipas kvepia satanizmu, ypač įvykių, kur mergaitės supjaustė kitą mergaitę kontekste:

„Pasaulyje vyksta mistinis judėjimas ir kyla esminis klausimas, ko ta daina siekiama?“

Vaikus, paauglius aštrūs sprendimai masina. Tačiau dvasininkas įspėja, kad juos tai gali labai tiesiogiai veikti:

„Reikės nebe 7 egzorcistų ant Lietuvos, o mažiausiai 77 ir čia nejuokauju“, – sakė DELFI pašnekovas.

Anot kun. A. Valkausko, tik nesuprantantiems atrodo juokai, kai kreipiamasi į šėtoną kaip asmenį:

„Tai ne tik garbinimas, bet ir prašymas naikinti. Žiūrint teologiškai, vaikai – švariausia žmonijos dalis, neturinti apsaugos. Ir jei prašai šėtono galios naikinti tuos, kurie negali apsiginti, iš tiesų prašai galios būti visišku naikintoju, kitaip – susivienijimo su piktąja dvasia, tapimo jos įrankiu. Todėl šiuo atveju drąsiai būtų galima kalbėti ir apie nacizmo, NKVD metodų propagavimą“.

O dabar apie reikalą:

Nepaisant to, kad gerbiamas Valkauskas atstovauja žydkrikščionių okupantų sektai ir jo priešprieša su satanistais – tai paprasčiausia konkurencinė kova religinių paslaugų rinkoje, tačiau reikia atkreipti dėmesį į grynai techninius jo, kaip praktikuojančio egzorcisto, pastebėjimus.

Fizikos tyrimų sritis, nagrinėjanti biolaukų fenomeną, be jokių mistikų, o kaip realų fizikinį faktą vertina egzistavimą to, kas skirtingose sferose vadimana skirtingai, nors kalbama apie vieną ir tą patį dalyką:

  • mokslas kalba apie “energetinius biolaukus”;
  • ezoterikai – apie čakras ir “egregorius”;
  • dvasininkai – apie “dvasias”.

Nenukrypstant į pseudomokslinius plepalus, išvedžiojimus ir įrodinėjimus užteks tik konstatavimo:

 “Piktosios dvasios apsėdimas” arba tiesiog “apsėdimas” – tai yra pasijungimas savo asmeniniu energetiniu biolauku prie kurio nors iš daugybės egzistuojančių “energetinio kolchozo”.

Tiesą sakant, savo egregorius turi ir kiekviena religinė sekta, todėl toks išsireiškimas apie ypatingai užsižydkrikščionintuosius, kad jie “šventa dvasia gyvi” labai tiksliai apibūdina asmenis, kurie “maitinasi” – “pasikrauna” iš bendro kolektyvinio energetinio akumuliatoriaus.

Kaipo fizikinis reiškinys egregorius (“dvasios”) yra natūralus dalykas – nei geras nei blogas, tačiau šitos jo savybės, o taip pat pavojus kurį jis kelia tiek savo “batareikoms”, tiek aplinkiniams kyla nuo to, kas į tą egregorių yra sukraunama. Destruktyvios grupės sukuria destrukciją skleidžiančius egregorius, kančią propaguojančios žertvos – sukuria egregorių programuojantį savo maintintojus “amžinai kentėti ir laukti atpildo geresniame pasaulyje”. Tuo tarpu teigiami, pozityvūs egregoriai atvirkščiai – padeda prie jo prisijungusiam. Ką vėl gi, puikiai išreiškė Vincas Kudirka “Tautiškos giesmės” žodžiais:

“…iš praeities Tavo vaikai te stiprybę semia.”

Tik kurgi ta praeitis sudėta ir susandėliuota? Kokiu gi samčiu ar kibiru tą stiprybę semtis? Atsakymo niekas kaip ir negali pasakyti, tačiau puikiai supranta kaip realiai “pasisemti” ir žino kada yra “semiamasi”. Tiesiog savo pastangomis prisijungi, prisišlieji prie savo protėvių, savo kraujo giminės, o per ją prie savo žemės, savo krašto biolauko – štai ir “semi”.

Jeigu sugebi.

Ir jeigu nori semti iš protėvių praeities, o ne iš kokio nors markizo deSado, ispanų inkvizicijos ar masonerijos ložių.

Taigi, šiuo atžvilgiu egzorcistas išvarydamas “piktąją dvasią” atjungia klientą nuo ypatingai agresyvaus egregoriaus – biolauko. Kaip išvarymo priemonė naudojamas “Kristaus žodis”, “Dievo galia” arba “Šventoji dvasia” – tai įvardijamas žydkrikščioniškasis egregorius, kuriuo išstumiama konkuruojanti firma iš “ginčijamos teritorijos”, ir ant kurio “energetinio kanalo” užmaitinamas vargšas apsėstasis.

Beje, lygiai taip pat “maldos pagalba” arba “Dievo valia” yra nuo adatos nuimami beviltiški narkomanai arba ištraukiami alkoholikai. Tiesiog persodinami nuo vieno narkotiko ant kito. Pamenate Leninui priskiriamą, o iš tikrųjų, rabino sūnaus, pasauliui žinomo Karlo Markso slapyvardžiu žodžius: “Religija – tai opiumas liaudžiai” (ir toliau: “ji palengvina jos kančias”).

 Žinojo rabino vaikis apie kalba – jo gi tėvas pardavinėjo vieną efektyviausių to opiumo rūšių…

Baigiant šito bebalsio dainorėlio Vaidelio Minedo II-ojo temą – psichiniai ligoniai arba nebūtinai ligoniai, o tiesiog “jautresnės psichikos” asmenys – tai yra tie, kuriems dėl kažkokių priežasčių neveikia apsauginiai filtrai, vožtuvai ir signalizacijos saugančios smegenėles nuo mentalinių pavojų, kartais labai tiksliai ir jautriai sureaguoja į tai, kas dar tik “sklando ore”.

Būdami su “skyle galvoje” (pavyzdžiui, Vanga tiesiogine to žodžio prasme buvo su nesuaugusiu momenėliu) jie suveikia kaip seismografai, ir tai kas tame ore – tai yra egregoriuje sklando, šitie asmenys išreiškia kokia nors jiems prieinama forma – muzika, eilėmis, paveikslais.

Paskui įvykus “netikėtai” tragedijai, tokie užfiksavimai tampa “pranašystėmis” arba blogais ženklais. Pavyzdžiui, kai Čečėnijos banditai Beslane užgrobė mokyklą su vaikais, kurioje vėliau susisprogdino drauge su įkaitais, likus savaitei – pusantros iki žūties, kai kurie vaikai pradėjo piešti baisius paveikslus, vaizduojančius degančią mokyklą, sprogimo stulpą, žūstančius žmones. Matyt, būdami jautresni už suaugusius, jie nesąmoningai nuskaitė informaciją nuo susikaupusio virš jų galvų egregoriaus, kuriame jau buvo “užseivintas” ir vizualizuotas banditų planas.

Taigi, kai kažkoks priedurnis pradeda vapėti kraugeriškas nesąmones, maža to, kai tos nesąmonės ima sklisti per kitus psichus bei YPATINGAI per vaikus – tuomet reikia įdėmiai pasižiūrėti ar neatslenka kokia nors nelaimė, kuriai dar ne vėlu užkirsti kelią.

Beje, tik dėl to, kad nepaltinti to dvasinio šūdo, nededu čia jokių klipų su naujuoju Algio Ramanausko bei kitų kūrvėjų-mianinykų korifėjumi. Viską, ką reikia žinoti apie tai, parašė Artūras Račas.

O aš noriu su jumis švietimo ir bendro išsilavinimo vardan pasidalinti man aktualiausiu ir smagiausiu demonų išvarymo videoįamžinimu, kuriame pravoslavų popas iš jaunuolio sėkmingai švęstu vandeniu, malda ir kryžių vaizdais kapinaitėse išmušinėjo kompiuterinių žaidimų demoną…

Ypatingai įdomu klausytis popo komentarų ir pasakojimo.

Ruoškitės. Škia ir skant – netrukus ir jums ateis eilė.

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: