September 29, 2023

Kaip apsiginti nuo Putino? Patarimai konservatoriams ir liberalams

Sveiki. Manau šiuo metu pati aktualiausia tema, apie kuria rimtai mąsto didesnioji dalis Lietuvos piliečių įvardijama dviem žodžiais: “Rusai puola”. Nesvarbu, dėl kokių priežasčių – svarbiausia, kad apie tai kalbama, tai užima žmonių protus ir kaitina politinį diskursą.

Nepaisant to, kad aš pats esu užkietėjęs rusofilas ir Vladimiro Vladimirovyčiaus Putino gerbėjas, kad didžiuojuosi gimęs Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje, kad jaučiuosi pilnateisis buvusios TSRS narys, tačiau jaučiu pareigą padėti savo bendrapiliečiams, kovojantiems giliame tirštame rūke prieš neegzistuojančius vėjo malūnus.

Kalbu visų pirma apie konservatorius bei jų elektoratą ir šiek tiek apie liberalus. Šiek tiek todėl, kad liberalai iš principo yra suktesni ir ciniškesni už save apgaudinėjančius konservatorius, bebandančius pasiversti “krikščionimis-demokratais” a lia Deutchland.

Taigi – leiskite, gerbiamieji kreiptis tiesiai į jus.

Jūs susiruošėte kovoti su Rusija, sustabdyti Putiną, taip sakant užgniaužti “raudonąją hidrą”, kalbant amerikiečių terminais. Bet kaip matome – kol kas sekasi nelabai. Putino populiarumas Rusijoje milžiniškas, rusiškas patriotizmas ant bangos, opozicija ir liberalai Rusijoje praktiškai tapo politiniais marginalais į kuriuos niekas pačioje Rusijoje nebeinvestuoja, o įplaukų ir grantų iš išorės sponsorių nebepakanka, netgi tam, kad suorganizuoti bent kiek padoresnį Kremliui oponuojantį informacijos foną.

Maža to, Putinas tampa politine figūra Nr. 1 visam pasauliui. Ir kol vieni vakaroidai (leiskite man šitaip apibendrintai vadinti visus civilizuotųjų vakarų atstovus) keikia buvusį kagėbistą, kiti svajoja kad jis būtų jų valstybių vadovu.

Lietuva, kad ir kaip kam nepatiktų – ne išimtis.

Prisipažinkite, kad jūs net juodžiausiame sapne nesapnavote, kad tie patys žmonės, kurie prieš daugiau nei dvidešimt metų skandavo susiėmę už rankų “Lands-ber-gis-Lie-tu-va” dabar su pavydu žiūri į Rytų pusę ir klausia: “Kada gi pagaliau?!”

“Kas pagaliau?” – paklausite. Neapsimetinėkite. Žinote puikiai. Žmonės laukia, kada pagaliau ateis “kruvinas okupantas” ir savo “kruvinomis letenomis” represuos mūsų laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valdžią, oligarchus, buožes, teisėjus ir visus tuos, kas save yra linkęs vadinti “elitu”.

Bet gi jūs to nenorite… Jūs norite apsiginti.

O pusantro tūkstančio kareiviukų sugebės apginti 30 tūkstančių vienetų “elito” nuo milijoninės rusų armijos? Manote, kad čia mus išgelbės NATO?

Deja, turiu nuliūdinti. Nors mums mūsų valdžia teigia, kad mes esame NATO nariai, kad mus “agresijos atveju gins visas NATO blokas” – realybė kiek kitokia.

Pamenate tą atvejį, kai virš Lietuvos nukrito rusų naikintuvas, esą skrisdamas į Kaliningradą truputį nepataikė suktelėti ir atsidūrė už Vilniaus… Nesiaiškinant kas tai buvo – techninis nesklandumas, pagiringas pilotas ar sąmoningai suplanuota provokacija – patikrinimas, tačiau taip vadinama “NATO oro policija” visam Zoknių aerodromo personalui pademonstravo kaip jie yra pasiruošę “ginti Lietuvą nuo agresijos”. NATO lakūnai šoko į lėktuvus ir mikliai spruko Švedijos linkui ir tik sužinoję, kad rusų lėktuvas vienas, kad jis “sėkmingai” drėbėsi žemėn, kad nėra jokios atakos – “NATO gynėjai” apsigręžė ir demonstruodami savo “pasiryžimą kovoti už Lietuvą” prašvilpė mums virš galvų…

Tai tik menkas epizodas, kuris su kartėliu įstrigo visiems jo liudininkams, o yra dar rimtesnių momentų, apie kuriuos detaliai galite pasiskaityti Kristino Sulikienės bloge: (Ne) įstojimo į NATO peripetijosLietuvos “NATO ne 5-ojo punkto“ kariuomenė?.

Žinoma, galima apsimesti, kad viskas yra gerai, kad vakaroidai aukosis dėl trečiarūšės Eurobendrabučio kaimynės, kuri į Europą tiekia tik pigią darbo jėgą, prostitutes ir automobilių vagis…

Jūs pats gi taip pat paaukotumėte vieną savo inkstą bomžui kaimynui iš gretimos laiptinės, jeigu kokie nors chuliganai atidaužys jį girtą ir apsimyžusį… A-ne?

Tačiau protingas žmogus pirmiausia turi kliautis pats savimi ir savo jėgomis. O jūs gi – protingi žmonės, jeigu sugebėjote perskaityti tiek daug raidelių, kad pagaliau po įžangos pereitumėte prie temos dėstymo.

Taigi, kaip sustabdyti Putiną.

Pirmiausia ir svarbiausia – mes turime suprasti kaip ir kodėl jis veikia. ne vadinti jį “idiotu”, “bepročiu”, “neprognozuojamu”… Tokie apibūdinimai tik rodo, kad juos dalinantieji paprasčiausiai nesugeba suprasti Putino mąstymo tėkmės, todėl nesugeba ir prognozuoti jo veiksmų, todėl po to kai juos išduria ir apmausto ir belieka šaukti “jis beprotis beprotis!”.

Tuo tarpu šitas beprotis jau penkioliką metų vadovauja didžiausiai pasaulio valstybei, turinčiai ne tik didžiausias resusrsų atsargas, bet ir be galo sudėtingą sociokultūrinę sandarą. Maža to, prisiminkime, kokia buvo Rusijos situacija, kai alkoholikas Borisas Jelcinas savo plačiu rankos mostu tiesiogine to žodžio prasme perdavė Rusiją buvusiam KGB vadovui – pulkininkui Vladimirui Putinui.

Situacija Rusijoje buvo švelniai tariant tragiška – ji jau byrėjo, Čečėnija atsisiskyrė ne tik faktiškai, bet ir juridiškai – buvao laiko klausimas, kada ją ims pripažinti “civilizuotojo pasaulio” šalys, modžachedai pradėjo kovą už Dagestano “išsivadavimą”, visose aplinkinėse buvusiose TSRS respublikose (išskyrus Baltarusiją ir Kazachstaną) – proamerikoniški režimai, pramonė išgrobstyta, armija nuskurdusi, pekno už žaliavų gavybą pasiskirstymas – kaip Afrikos kolonijose, mokesčiai į biudžetą iš regionų nebeateina, praktiškai kiekvienoje autonominėje Rusijos respublikoje kyla kalbos apie “tautų apsisprendimo teisę”. Maža to – amerikiečiai demonstratyviai pratybų metu skandina povandeninį atominį laivą – o po to demonstratyviai ir pašaipiai savo “nacionalinės” televizijos eteryje klausia ką tik prezidentu paskirto Putino: “Tai kas gi nutiko su pavandeniniu laivu “Kurskas”?..”

Prisipažinkite, kas iš jūsų tuo metu jau buvote nurašę Rusiją? Kas buvote šventai patikėjęs, kad Rusijos meška galutinai ketvirčiuota ir niekada nebegrasins civilizuotam pasauliui?

Štai, o praėjo vos penkiolika metų.

Ir dabar pažvelgę į tą kelią kurį nuėjo Rusija su Putinu priešakyje jūs vis dar galite sutikti su politoluchais žvygaujančiais, kad Putinas – “beprotis” ir “neprognozuojamas”?

Jeigu žmogus elgiasi kitaip, negu jums to norisi, arba kitaip, negu jūs to tikitės, o tuo pačiu – jeigu jis dar ir gauna sau naudos, tuomet “beprotis” esate jūs, nes nesugebėjote teisingai “suprognozuoti”.

Taigi, užfiksuokime pirmą esminį teiginį – Vladimiras Putinas ne beprotis, o racionaliai ir atkakliai siekiantis savo tikslų. Ir svarbiausia – pasiekiantis.

Jeigu sutinkate su tuo kad Putinas – nėra pamišėlis, vadinasi galime teigti ir tai, kad jo veiksmus lemia ne mėnulio fazės ir pakrikusios psichikos haliucinacijos, o jo logika, jo pasaulėžiūra ir jo pasaulio supratimas.

Taigi, užfiksuokime antrą esminį teiginįVladimiras Putinas savo veiksmuose vadovaujasi tam tikra žinių, minčių, mąstymo ir sprendimų priėmimo visumą, ką galima įvardinti kaip koncepcija.

Išvada – norėdami stabdyti Vladimirą Putiną – mes visų pirma turime kuo aiškiau perprasti tą koncepciją, kuria jis vadovaujasi.

Jeigu mes žinosime Putino minčių tėkmę – mes žinosime jo galimus veiksmus. Žinodami jo galimus žingsnius, mes galėsime užbėgti jiems už akių arba pasiruošti jiems, arba priimti kitokį sprendimą, leisiantį mums laimėti kovoje prieš šį priešą.

Juk jūs esate įsitikinę – kad būtent Putinas yra mūsų visų ir vakaroidų pasaulio priešas? …

Ką gi, tuomet pradėkime aiškintis, kaip tas mūsų priešas mąsto, kuo remdamasis jis priima savo sprendimus, kas per mechanizmas yra už jo paslėptų emocijų.

Visų pirma, manau drąsiai sutiksime, kad tai – ne taip vadinamos “vakarietiškos vertybės”.

Nors labai sunku vietoje manipuliavimo tuščiais lozungais, tipo “laisvė – lygybė – brolybė”, konkrečiai įvardinti  kas tai tokio “vakarietiškos vertybės”, bet intuityviai mes jaučiame, kad Vladimiras Putinas nepriklauso tam vakaroidų pasauliui, kuriam mes priskiriame visokius obamas, merkelius, berluskonius, su visomis elžbietomis, čarlzais ir amžiną atilsį dianomis.

Štai pavyzdžiui mūsų valstybės vadovai visomis išgalėmis demonstruoja, kad jie nori būti vakaroidais, o tuo tarpu Putinas – jeigu ir nepasiunčia atvirai ant trijų rusiškų raidžių, tai mažų mažiausiai pareiškė, kad “homosekai – tai ne mūsų (suprask, ne Rusijos) profilis”

O tai koks gi tas jų – Rusijos – profilis?

Ir dabar mes priartėjome prie pačios esmės.

Aš, būdamas pilno proto, visiškai atsakingai teigiu, kad Vladimiras Putinas – atstovauja ir įgyvendina Rusijoje programą, vadinamą “Visuomenės Saugumo Koncepcija”. Rusiškai jos pavadinimas “Концепция Общественной Безопасности” arba sutrumpintai – “КОБа”. Įdomumo dėlei – “Koba” buvo partinis Josifo Džiugašvilio slapyvardis.

Labai tikėtina, kad kai kurie jūsų jau girdėjo šį terminą – kad ir šioje LTV laidoje “Savaitės panorama”. Tačiau joje buvo pateiktas toks dezinformacijos kratinys, jog ja neįmanoma naudotis ir ji labiau klaidina, negu padeda susivokti situacijoje. Todėl norintiems patiems išsiaiškint, kas per daiktas yra ta “Visuomenės Saugumo Koncepcija” – siūlau pasiskaityti jos autorių tinklapį http://dotu.ru. Jeigu neskaitote rusiškai – jame rasite ir tai, kas išversta į anglų, vokiečių, ispanų, bei šiek tiek į lietuvių. Lietuviškas tinklapis skirtas VSK – http://conceptualpower.com (daugiakalbis), o taip pat http://KOB.lt.

Bet mano tikslas – ne propaguoti VSK, o parodyti, kad Vladimiras Putinas veikia būtent jos pagrindu ir kad norint efektyviai jam pasipriešinti – tiek mes, tiek mūsų vadovybė privalo pati įsisavinti ir perprasti Visuomenės Saugumo Koncepcijos teorinę bazę.

Jeigu galvojate, kad užteks, to, ką laisvu nuo blogerių tampymo po teismus metu, studijuoja mūsų saugumiečiai – labai klystate. Deja, bet nereikia turėti iliuzijų – mūsų saugume dirba labai menkos kvalifikacijos “specialistai”, kurie kaip įmanydami vengia varginti savo jautrias smegenėles intelektualinėmis abrakadabromis. Tuo tarpu Visuomenės Saugumo Koncepcija – tai visų pirma mokslinis (kai kas pasakytų – paramokslinis arba netgi profanacinis) informacijos kompleksas. Ir reikia pastangų norint šitą informaciją apdoroti.

Šioje vietoje kol kas padarykime pertrauką – po kapų lankymo tęsiu jau konkrečiai apie Putino ryšius su jo propaguojama Koncepcija.

Kaip sakoma – Dieve, mums padėk!

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: