October 1, 2023

ATSARGIAI: persirengėliai nusikaltėliai arba transvestitai atakuoja

Vairuodamas automobilį kartais įsijungiu radiją. Paprastai, jeigu mašinoje esu vienas, be vaikų. Kad galėčiau nesivaržydamas, ramiai ir riebiai nusikeikti. Nes mūsų liberastinių mandavoškių okupuotoje masmedijos erdvėje cirkuliuoja tik dviejų tipų informacija – šūdina propaganda ir visiškai šūdina propaganda.

Šįvakar grįždamas po darbo namo, kaip tik turėjau malonumo išklausyti tos, iš antrojo skoupo (angl. scope).

Kažkokia nei tai LRT, nei tai “Žinių radijo” etatinė kalbanti makštis, džiaugsmingu balseliu man papasakojo į ką mano šalye išsigimė “teisingumo” sistema: konstitucinio “teismo” dvasių ganytojai ilgai žiūrėję į krištolinį rutulį ir virgulėmis atidžiai ištyrę kiekvieną LR konstitucijos puslapį pagaliau nustatė, kad 80-metis LR pilietis, kuris penkiasdešimt kažkelintais metais dalyvavo suimant pas gimines besislapstantį banditą yra kaltas dėl “lietuvių tautos genocido”…


Konstitucinio teismo teisėjai pasipuošę šventinėmis mantijomis kviečiasi konstitucijos dvasias
kartu atšvęsti konstitucijos naktį – tai stebuklų naktis, kai kurvos tampa dievais ir ateina gyvųjų bei mirusiųjų teisti…

Bo nes kadangi tas banditas už savo “nepriklausomybės kovas” buvo nuteistas 25 metams kalėjimo ir iškeliavo kirsti miško. Bekertant mišką tam “miško broliui” kruvinas okupanto režimas sutrumpino bausmės laiką ir “kovotojas už Lietuvos laisvę” atgavo savo asmeninę laisvę.

Konstitucijos vaiduoklių gaudytojų nuomone, buvęs teisėsaugininkas įvykdė genocido aktą būtent todėl, kad “dauguma NEKALTAI ir UŽ NIEKĄ ištremtųjų žuvo arba buvo nužudyti, todėl tremtis – toks pats tautos naikinimas kaip ir genocidas”.

Taigi, nors šiuo konkrečiu atveju, dėl kurio teisiamas 80-metis Lietuvos pilietis “represijų auka” nežuvo ir nebuvo nužudyta, nors toji “auka” – vadovavo kriminalinei gaujai, kuri ne skrajutes platino, o žudė LTSR piliečius, nors buvęs teisėsaugininkas tik sąžiningai vykdė savo PAREIGĄ, pagal gautą informaciją operatyviai įvykdęs asmens GINKLUOTO ir GRĄSINANČIO kitų žmonių gyvybei sulaikymą (buvo susišaudymas), praėjus daugiau negu pusei amžiaus, buvę komjaunuoliai ir komunistai, pasidabinę aksominėmis suknelėmis ir nėriniuotomis pėdkelnėmis – bando atviru tekstu išpisti mūsų nelaimingai Tėvynei tuos smegenų likučius, kurie jai dar liko po EKONOMINIO ir KULTŪRINIO GENOCIDO, įvykdyto valdžią užgrobusių klanų rankomis.

Jeigu man už mano rašliavas mokėtų pinigus – dabar galėčiau dar kokius tris puslapius seiliotis narstydamas visą šitos situacijos absurdą ir aprašinėdamas tą akligatvį į kurį veda šitos teisėšikos apsigimimas.

Tačiau už dyką kapstytis po mentalinį mūsų teisingiausios pasaulyje prokurvatūros ir dvasingiausių pasaulyje konstitucinių transvestitų mėšlą neturiu nė menkausio noro, todėl paprasčiausiai konstatuoju:

BYBĮ DĖJAU ant tokios “teisės” ir tokio “teisingumo” – tie kas dalyvauja kuriant tokius “teismo” nuosprendžius yra ne šiaip parazituojantys degeneratai, o piktžaizdė ant Tautos kūno, kurią anksčiau ar vėliau teks išdeginti įkaitinta geležimi.

Vardan Tos pačios.

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: