October 1, 2023

Jumoras didžiojoje politikoje arba kaip Putinas evrointegratorius išmaidanino

Labas, mano mielas Dienorašti.

Man iškilo baisi dilema – prieš kelias valandas buvau pasiųstas ten, kur nuėjau tik dabar: neapkęsti ir lieti savo neapykantos, ir jau buvau kaip ir pasiryžęs išlieti savo švelnią ir tyrą nemeilę visokioms šiuolaikinėms intelektualėms, masonėms ir šiaip “karjeros” moterims, kurios dėl man nesuvokiamų priežasčių yra sąmoningai nusprendusios likti bergždžios ir padvėsti kaip sterilizuotos kalės arba katės, taip ir nepadovanojusios pasauliui savo veislinių genų ir savo išskirtinio intelekto paveldėtojų, tačiau, kai pradėjau rašyti šiuos žodžius, pasidarė baisiai vėlu.

Maža to, pasipainiojo ne tokia asmeniška ir feminoidinė, tačiau labai smagi ir geopolitinė tema, kuri iškėlė man kitą dilemą: buvau tvirtai nusprendęs nė žodžio neparašyti Tavyje, mano mielas Dienorašti, apie Mažarusijos sostinėje Kijeve mekenančius avinus ir ožkas, kamuojamus maidauno viruso. Ne dėl to kad nestebėčiau per saugų atstumą siautėjančių debilų, bet todėl, kad šito farso rezultatas, aišku bendrais bruožais, man buvo žinomas dar prieš Lietuvai pradedant “pirmininkauti” Evrojūzui.

Ir kas svarbiausia – šį kartą mano tylios prognozės praktiškai sutapo su realybę. Tiesą sakant, realybė jas kol kas netgi pranoksta: už 15-ą milijardų žalio šikpopieriaus vienetų mano mylymas ir gerbiamas Volodia paruošė puikią dovaną ne tik visai rusų liaudžiai, klastingų istorijos manipuliatorių suskaldytai į tris dalis, bet ir sustiprino viltis VISŲ tautų, norinčių atsikratyti naglosaksoniškų išgamų parazitizmo bei jų vykdomos globalios pidorasingo politikos.


VALDYTI TAIP, KAD DRAUGAS STALINAS AČIŪ PASAKYTŲ!

Kalba eina būtent apie tuos 15-ą milijardų ir kadangi jau pradėjau, tai ir pabaigsiu: visi mes girdėjome, kad Vladimiras Putinas su Janukovičiumi užvakar pasirašė sussitarimą, tiksliau bent dešimt skirtingų sutarčių, tarp kurių buvo ir “programos vinis” – Rusijos Federacija investuoja 15-ą milijardų dolerių į Ukrainos Respublikos valstybines obligacijas.

Iš vertus į žmonių kalbą – didžiarusiai skolina savo broliams mažarusiams krūvą babkių už mažus procentus.

Tačiau niekas mūsų Lietuvos internetėliuose nedetalizuoja IŠ KUR Rusijos Federacija trauks tuos 15-ą milijardų (tarp kitko, pirmą dalį sumos pervesti turi per tris dienas nuo sutarties pasirašymo). Tik probėgšmais visokie delfinariumai ir kitos spaudos atmatos užsimena apie tai, kad pinigai bus naudojami iš “Nacionalinės gerovės fondo”.

Štai čia ir prasideda smagumas.

“Nacionalinės gerovės fondas” – tai atsargos, kurias Rusija kaupė juodai dienai iš savo valstybinių koncernų pelno. Būtent šio fondo lėšos leido Rusijai praktiškai be jokio skausmo, praradimų ir socialinių sukrėtimų pereiti, o tiksliau praskristi virš 2008-ųjų metų globalios ekonomikos krizės duobės. Kad ir ką  triestų apsiputojė tulžies putomis politoluchai iš visokiausių “nepriklausomų”, vakarietiškų fondų babkėmis šeriamų, “centrų”, “tyrimų institutų” ir kitokio paluko parazitarinių VšĮ – Rusijai neprireikė nei naktinių reformų, nei pensijų mažinimo, nei darbuotojų atleidimo. Vieninteliai Rusijos ekonomikos nuostoliai krizės metu – tai neuždirbtas pelnas iš eksporto, dėl pizdako, prasidėjusio pasaulio ir, visų pirma, “civilizuotųjų” Vakarų rinkose.

Ir štai, esminė detalė: Rusijos federacijos “Nacionalinės gerovės fondas” iki šiol buvo laikomas VAKARŲ VALSTYBIŲ – PAGRINDE JAV ir DIDŽIŲJŲ EUROZONOS ŠALIŲ obligacijų pavidalu.

Tai yra, Rusija, praktiškai dėl įvairių politinių, kolaboristinių ir savo nesuverenumo priežasčių buvo priversta SAVO UŽDIRBTUS pinigus PASKOLINTI “klestintiems” Vakarams. Jeigu jums neaišku kodėl įmanomas toks absurdas – detaliau ir žmonėms prieinama kalba jums paaiškins Nikolajus Starikovas (Николай Стариков). Jeigu nemokate rusiškai, lietuviškai kol kas yra tik viena jo knyga – “Krizė, kaip tai daroma” (galite nusipirkti kiekviename padoriame knygyne arba atsisiųsti pėdėėfą iš čia).

Ir štai dabar Rusija, Putino asmenyje ne tik nusipirko sau atgal prarastas Kijevo Rusios žemes, tačiau dar ir pakišo subtilią ir ironišką kiaulę Mažarusiją bandžiusiems išdulkinti civilizatoriams ir derьmokratizatoriams iš vakarų šalelės: 15-ą milijardų, kuriuos gaus Janukovyčiaus vyriausybė, Rusijos vyriausybė pasiims iš dabar jai skolingų naglosaksų ir jų evropakalikų.

Ir jeigu Rusija dėl įvairių, aukščiau nedetalizuotų aplinkybių negalėjo tų pinigų įlieti į savo pačios ekonomiką ir buvo priversta palaikyti globaliojo parazito gerbūvį ir užkeltą pragyvenimo lygį, tai dabar jokia vakarietiška utėlė nebegalės jai sutrukdyti permesti pinigus ten, kur jie atneš naudą ne tik Rusijos sąjungininkei, bet ir pačiai Rusijai, kadangi Rusijos ir Ukrainos ekonomikos, ypač pramonės šakos kaip buvo suaugusios nuo tarybinių laikų, taip ir liko iki šiol.

O netikinčius mano paistalais evrointegratorius ir žrydruosius žopolyiznykus, kurie keisto atsitiktinumo dėka užklydo į tavuosius, mano mielas Dienorašti, puslapius, galiu pasiųsti kad ir pas Rusijos ekonominio universiteto prorektorių – pasprinkit autoritetu, lūzeriai:

“В российско-украинском договоре есть жестокая шутка Путина, – пишет на своей странице в «фейсбуке» проректор Российского экономического университета им. Плеханова Сергей Марков, – $15 млрд. Россия забирает у ЕС и США”.

Политолог напоминает слова Владимира Путина о том, что эти деньги, возьмут не из российского бюджета, а из Фонда национального благосостояния. «А этот фонд, – уточняет Марков, – размещен в ценных бумагах США и ЕС. Значит, их заберут оттуда. Получается, что Украине дадут долг за счет тех, кто в ЕС и США подталкивал сумасшедшую антироссийскую истерику в Киеве. Жесткая шутка. В стиле Путина. Те, кто обиделся, могут отойти в угол и поплакать».

“Rusijos-Ukrainos sutartyje yra žiaurus Putino pokštas, – savo “Feisbuko” puslapyje rašo Rusijos Plechanovo ekonominio universiteto prorektorius Sergejus Markovas,  – $15 mlrd. Rusija pasiima iš ES ir JAV.”

Politologas primena Vladimiro Putino žodžius apie tai, kad šie pinigai bus paiimti ne iš Rusijos biudžeto, o iš “Nacionalinės gerovės fondo”. “o šis fondas, – patikslina Markovas, – yra laikomas JAV ir ES vertybiniais popieriais. Reiškia, juos iš ten išims. Gaunasi, kad Ukrainai duos skolą tų sąskaita, kas ES-oje ir JAV-ose kursto pamišėlišką antirusišką propagandą Kijeve. Žiaurus pokštas. Putino stiliumi. Tie, kas įsižeidė, gali nueiti į kamputį ir paverkti.”

Beje, dar kalbant apie Putiną ir jo sugebėjimus siekti savo tikslą – trumpas, bet informatyvus klipukas iš Концептуал ТВ montažinės:

Šia smagia nata baigiu ir einu sapnuoti saldžių putinoidinių sapnų.

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: