November 28, 2023

Серпом по яйцам arba žemės ir žemvaldžių klausimu

Kažkaip keista stebėti, kad žmonės masiškai pamiršta tokią dar atrodytų neseną istoriją ir vėl tvarkosi savo gyvenimus taip, kad po kurio laiko tektų tą gyvenimo sanklodą naikinti…

Juk jau buvo dvarai, buvo kumečiai, buvo buožės ir buvo dvarų naikinimas ir buožių išbuožinimas. Tai kokio velnio vėl žmogeliai veržiasi į naujus dvarponius? Ką, nori ant savo kailio patirti išbuožinimo linksmybes?

Jeigu mes nesugebėsim gyventi tarpusavyje kaip žmonės, dirbantys bendrą darbą – tuomet teks kaip šakalams draskytis dėl svetimų kaulų ir išėdų.

Nevaržomas žemės pardavimas – visiems, bet kam ir visų pirma užsienio spekuliantams – tai būtų tik dar vienas žingsnis tuo keliu, kuris galų gale atves mus prie “pažemintųjų ir engiamųjų” luomo suformavimo ir automatiškai – prie kvazivalstybės, sudarytos iš parazituojančios ant svetimo darbo, valdančiosios mažumos (arba šūdeličio) ir tos mažumos visa savo širdimi nekenčiančios, tačiau priverstos jai paklusti daugumos (protinio ir fizinio darbo liumpeno).

Kol mažuma sugebės kiršindama tą daugumą tarpusavyje, manipuliuodama informacija, formuodama ideologijas arba tieisiog atvirai represuodama užtikrinti savo valdžios stabilumą – tol viskas atrodys как в лучших домах Парижа [kaip žiedlapėliais nuklota], tačiau užteks menkutės intervencijos iš šono arba valingesnių pastangų iš vidaus – ir videoištraukoje pavaizduota praeitis pasikartos visu savo žiaurumu.

Deja, argi nutukėlis gali sustoti ėsti ir kišti į save maistą? Ne. Net jeigu jis ir kuo puikiausiai supranta, kad kol jis ėda kaip kiaulė – tol jie ir atrodys kaip kiaulė ir gyvens kaip galvijas.

Lygiai tas pats ir su mūsų neokapitalistasi, nuvorišais ir juos aptarnaujančia pedoliberastine “inteligentija” bei kūrybybos atstovais. Net jeigu kuris iš jų tarpo ir supranta, kad savo veikla jie patys sau statosi ešafotą – tačiau jie negali sustoti.

Kaip sakė (tiksliau rašė) pusiau žydas pusiau rusas Vladimiras Iljyčius Uljanovas: “Buržujai tokie godūs, kad jie mums parduos netgi ir virvę, su  kuria mes juos pakarsime.”

Žinojo dėdė ką sakė.


Na ir kaip jums gyventi kapitalizme?
140 metų nuo V.I. Lenino gimtadienio

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: