November 30, 2023

Referendumas 2013

Kaip jūs visi jau seniai žinote, nuo rugpjūčio 29-os iki lapkričio 29-os yra renkami Lietuvos piliečių parašai reikalaujant referendumo.

Referendume būtų balsuojama dėl tokių mūsų Konstitucijos pakeitimų:

 1. Kad Lietuvoje žemę galėtų įsigyti tik Lietuvos piliečiai ir valstybė.
 2. Kad norint skelbti referendumą užtektų 100.000 parašų (dabar reikia 300.000) ir kad referendumu priimtus sprendimus galima būtų pakeisti tik referendumo būdu.
 3. Kad bet kokią Lietuvos gamtos turtų (gelmių, vandens, miškų) pramoninio ekploatavimo sutartį būtina patvirtinti referendumu.

Aš, Laurynas Ragelskis, įsirašiau į parašų rinkimo savanorius ir jeigu Tu, mano vienetinis ekskliuzyvinis Skaitytojau, pasitiksi mane – labai tikėtina, galėsi pasirašyti už tai, kad toks referendumas įvyktų.

Kodėl to reikia?

Per daugiau kaip dvidešimt mūsų dabartinės bananinės valstybėlės egzistavimo metų buvo 24 bandymai suorganizuoti referendumą “iš apačios” – tai yra surenkant tam reikalingus 300.000 rinkimo teisę turinčių piliečių parašų. Nė vienas bandymas nepavyko. Vieninteliai referendumai, kurie buvo skelbti Lietuvoje – buvo skelbiami mūsų VALDŽIOS malone.

Ir nors referendumai pagal Konstituciją turėjo būti skelbiami KIEVIENU svarbiu valstybei klausimu, tačiau daugybė esminių sprendimų, kuriais VALDŽIA atsisakinėjo LIETUVOS VALSTYBĖS suvereniteto vyko be jokių referendumų, o tyliu “bendru sutarimu” tarp partinių ir oligarchinių klanų.

Lietuvos žmonės nebalsavo nei už Lietuvos stojimą į karinę sąjungą NATO, kurioje esame priklausomi nuo svetimų šalių karinių ambicijų, nei už tai, kad Lietuvos atstovų pasirašyti tarptautiniai įstatymai AUTOMATIŠKAI tampa viršesni už LIETUVOS įstatymus, nei už valstybinės finansų sistemos likvidavimą ir perdavimą į privačių bankininkų rankas.

Mes, Lietuvos piliečiai, valdžią uzurpavusiai partinei-kriminalinei-oligarchinei struktūrai esame tik paklusni mėsa, vykdanti jų susigalvotus ateities scenarijus. O visa šita, atsiprašant, “vakarietiška demokratija” ir “žmogaus teisės” – taip ginamos ir puoselėjamos valdžiažmogių bei jų klapčiukų – tai tik priemonė išlaikyti paklusniais debilais tris milijonus kumečių.

Dabar, kai nepasitenkinimas esama situacija ypatingai užaštrėjęs, kai žmogteisitinė vakarietiška demokratija jau nebesislėpdama iššiepė savo dantingą snukį ir išdidžiai kaukšėdama dantimis gąsdina juo visą pasaulį, yra reali galimybė įveikti tą nerealią užduotį – surinkti 300.000 parašų ir užmesti mūsų “elitui” pavadį ant kaklo. Pavadį, kuris vėliau jiems taps KILPA.

Man nesvarbu, kokiomis nuodėmėmis yra kaltinami referendumo iniciatyvinės grupės nariai, kokios jų politinės pažiūros, pederastai jie ar tautininkai – dėl visų šitų Konstitucijos pakeitimų aš sutinku 100 procentų.

Todėl ir aš pats prisidedu prie parašų rinkimo beigi kviečiu kiekvieną dorą žmogų imti parašų lapus iš koordinatorių ir rinkti parašus ar bent jau pasirašyti pačiam ir paraginti tą padaryti savo gimines, draugus, kaimynus, bendradarbius, pažįstamus.

Tik kartu mes galime įveikti Sistemą!

Oficialus referendumo organizavimo tinklapis: ReferendumaiLietuvos.info

Palaikymo tinklapis: ŽemėsVardu.lt

Referendumas_uz_Lietuva_240

 

3 thoughts on “Referendumas 2013

 1. Už ka balsuoti pasirinksime referendumo metu .Dabar svarbiausia vieningai pasirašyti už jo paskelbimą. Jis bus naudingas visiems,nes jį paskelbus bus galima išgelbėti Lietuvą ir sukuryi sąlygas visiems būti laimingais. Tam įgyvendinti yra keletas strategijų, kurių įgyvendinimas bus naudingas visiems, jų tarpe doriems ir nedoriems, turtingiems ir vargšams, genialiems ir riboto sugebėjimo, stipriems ir neįgaliems, jauniems, pagyvenusiems ir senuoliams, eiliniams piliečiams ir valdžioje esantiems ir net finansų oligarchams. Laimės, meilės, sveikatos didybės už jokius turtus nusipirkti neįmanoma, nes jų nėra pardavime. Strategijos patikrintos įgyvendinus stambiuose kolektyvuose, esant labai skirtingomis ir sunkioms sąlygoms.
  Pasirašę už referendumą žmonės bus tikrieji Lietuvos gelbėtojaii ir tikiu,kad jiems bus pastatytas vardinis paminklas ir jie išliks gyvi žmonių atmintyje amžinai.
  Ilgametis stambių ir klestančių kolektyvų vadovas,įvairių veiklos sričių vadovaujančių darbuotojų tobulimo andragogas vadybos daktaras, Piliečių parašų rinkėjas.

   
 2. PRIEŠ REFERENDUMĄ. Kam noriu tam ir parduosiu žemę, tai ne valstybės reikalas. Čia akivaizdžiai didieji žemvaldžiai nori pigiai supirkti mūsų žemes, o jei užsienio pilietis Smith siūlo daugiau už Petrą iš Lietuvos, tai Smith ir parduosiu. Visi kiti konstituciniai absurdai dėl žemės gelmių iš miškų prasilenkia su sveika nuovoka. Jei koks nors Petras nori savo privačioje žemėje išgauti išteklius, tai ne Lietuvos čigonų, rusų, lenkų ir kitų Lietuvos piliečių reikalas.

   
  1. Mieloji Vaida, geriausia būtų, jeigu tu kam nors parduotum savo inkstus, kepenis ir vieną plautį – kam tau jie? Už tuos pinigus labai sėkmingai galėsi toliau laimingai ir pasiturinčiai nieko neveikdama gyventi. Iki pat mirties.

   Dėl tokių prigimtinių buožių ir buožgalvių kaip tamysta, ir susidaro sąlygos kilti revoliucijoms, bei ateiti į šalį įvairaus plauko ir humanoidizmo lygio išvaduotojams.

   Kurie beje, pirmiausia susitvarko būtent su tais, manančiais, kad jie “turi teises”.

   Tu turi vieną teisę – pasidaryti žmogumi. Nenori ja naudotis – nereikia.

    

Tavo neįkainojamas pasisakymas: