November 30, 2023

Anonsas: Šįvakar (gegužės 24-ą) “Biksų” bare Naktiniai skaitymai

Ką tik netyčia sužinojau, kad šiųmečiame Poezijos Pavasaryje vėl atgaivinami Naktiniai skaitymai, kurie buvo nutraukti po Raulo van Gauro išstojimo juose su hiperpatriotine lyrika, o konkrečiai “Jeigu Landsbergis gali rašyti eiles…”

Bet Tautos noras išsilieti eilėmis buvo galingesnis, negu tolerastinės politkorekcijos atavizmai ir štai į PP programą vėl grįžta vienintelis dėmesio vertas vyksmas – kiekvieno save laikančio poetu dalinimasis su Tauta savo kūryba.

Gaila, kad grafomanijos konjuktūra išstūmė Naktinius skaitymus iš Rašytojų sąjungos salės į “neutralią teritoriją” – Etmonų g-vė 6, bet gal taip ir geriau – bus arčiau žemės. Tiesa, kiek neramina oficialioje programoje įrašyti oficioziniai svečiai iš Šveicarijos ir Ukrainos, kurie turėtų “praturtinti” laisvą lietuvių balsą, tačiau toks žanro nepaisymas neturėtų sustabdyti – galų gale juk viskas bus taip, kaip ir turi būti.

Todėl nors liko tik kelios valandos iki pradžios, nuoširdžiai kviečiu visus “neabejingus gyvam žodžiui” ateiti, išgirsti ir pačiam ištarti savo ŽODĮ.

Būtinoje mano programoje būtinai bus atlikti “Mužikas ir lesbė” bei “En dabaljū O“.

Papildymas: būsimi Naktiniai skaitymai Mordaknygėje

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: