September 29, 2023

Kas pasakys, kur baigiasi bajeris ir prasideda metaforos?

Pratęsiant teatro ir apskritai kūrybos temą, galima šiek tiek kitu kampu pažvelgti į tai kas yra žogaus reakcija į aplinką, mąstymo ir poelgių inertiškumas bei toks paprastas buitinis pasaulio suvokimas:

Nežinau kodėl, bet tie tvarkingai takeliu trypiantys žmonės man be galo primena mūsų mažos Lietuvėlės didžiuosius meninykus ir meninykes, viešai atrajojančius tai, ką susigraibė savo daugiau ar mažiau nusisekusių studijų metais…

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: