October 1, 2023

Kaip ir kodėl Sovietų Sąjunga nugalėjo Tarybų Sąjungą

Užvakar, pasibaigus paskutiniajam egzaminui pirmosios sesijos po daugelio metų, susitikau su Dmitrijumi Glazkovu. Nežinantiems kas jis toks, pristatau – tai žmogus prieš ketverius metus išėjęs šaukti Vilniaus tyruose apie tai, kad yra tokia Koncepcija iš Didžiosios Ka, ir kad toji Koncepcija vadinasi Visuomenės Saugumo Koncepcija, ir kad jos paskirtis – išgelbėti žmoniją iš dabartinės vergovinės biblinės minios-elito koncepcijos gniaužtų…

Tai va, bekalbant su juo konceptualiomis temomis ir jų matricų projektavimu į Lietuvos žemelę padiskutavom ir apie internetinius tinklapius, skirtus nešti šviesą į lietuviško interneto tamsybes.

Jis pats įkūrė ir veda tinlapį http://visuomenessaugumas.eu. Kažkada aš tenai užsiregistravau ir pasisiūliau paadministrauti, bet po to užmečiau tą atsakingą veiklą. Užmečiau, nes suabejojau, ir tiesą sakant tebeabejoju tinklapio veikiančiu tokiu domenu ateitimi. Nes jo paskirtis – skleisti žymiai didesnę idėją, negu gali sutalpinti bile kokio krūtumo adresas su evro galūne .eu – gaunasi disonansas, neatitikimas tarp formos ir turinio, žodžiu stuporas.

Kaip bebūtų, bet visgi sutikau su Dmitrijaus pasiūlymu prisidėti prie konceptualios informacijos platinimo per šį tinklapį, kadangi nori nenori, reikia kreipti savo energija viena kryptimi, kad būtų bent kažkoks rezultatas.

Tačiau dabar aš norėjau užfiksuoti visiškai kitą momentą – bekalbant, kaip rusiški simboliai projektuojasi Lietuvoje ir kaip mes priimame ar atmetame rusiškus terminus, staiga aš supratau, kad mane be galo erzinantis Lietuvos istorijos darkytojų ir žydmasoniškų pokazuchinių rusofobų naudojamas paniekinantis terminas "Sovietų Sąjunga", vietoj normalaus ir oficialiai egzistavusio "Tarybų Sajunga" ir tikrųjų demonstruoja ne antirusiško mentaliteto pergalę, o lygiai atvirkščiai.

Mes sodinam gyvenimą! (Laukus saugančių miško juostų planas)
DU PASAULIAI – DU PLANAI
Jie sėja mirtį! (Karinių bazių planas)

Įsivaizduokite paradoksą – pseudopatriotai, persiprašant "kovotojai"-trydaliotojai už lietuvybę, PATYS, niekieno NEVERČIAMI vietoj lietuviško, tautinio termino, savo patriotrydistinėse kalbose vartoja jų taip nekenčiamo "OKUPANTO" kalbą!

Tarybų Lietuvos kalbininkai gūdžiais "okupacijos" laikais jautėsi nuveikę disidentinį žygdarbį, kai jiems pavyko iš bendrinės kalbos išgyvendinti atvirą ir grubų rusicizmą "sovietinis, sovietai, Sovietų Sąjunga" ir priversti žmones svarbiausius terminus vartoti lietuviškai – "tarybų, tarybinis, Tarybų Lietuvos Socialistinė Respublika"… O šiandien TIE PATYS kalbajobai ir kalbajoberės viešai šika ant savo ir savo tėvų kalbos, darkydami ją tuo, prieš ką taip neseniai patys kovojo…

Terminas "Sovietų Sąjunga" visomis savo prasmėmis ir forma yra identiškas terminui "Doičlandas", "Grytbriteinas" arba "Junaited Šteitai" – bet gi mūsų debilams trispavis šūdas taip piso per mankurtiškas sisteminių padlaižių smegenis, kad patys nepajuto, kaip bandydami apsjauti tai, kas yra jiems nepasiekiama apsispjovė patys save.

Tas apgailėtinas faktas, kad mūsuose vietoj lietuviško dabar vartojamas tiesioginis rusiškas terminas ir maža to – netgi oficialiuose valstybės dokumentuose vietoj abriaviatūros "TSRS" yra rašoma transkripuota ORIGINALI "SSSR" <=> "СССР" – tai mentalinė Tarybų Sąjungos informacinės matricos pergalė prieš mūsų neįgalius neįgalios pseudosuverenių vergų valstybėlės vairą užgrobusius dvasios ubagus ir jų ištikimus subinlaižius.

Tokiems sutriams galiu pasiūlyti tik vieną – dar kartą pasiklausyti valstybės, kuriai kiekvienas iš jų yra davęs kokią nors ištikimybės priesaiką – ar tai spaliuko, ar tai pionieriaus, ar tai kadrinio KGBisto. Čiulpkit storą raudoną TARYBINĮ BYBį, nes tik jo jūs ir tesate verti:

 

One thought on “Kaip ir kodėl Sovietų Sąjunga nugalėjo Tarybų Sąjungą

  1. Skaitau ir žaviuosi, kiek korektūros ir stiliaus klaidų, tokiame “ale” patriotiniame tekste. Juokas ima. Nesakau, kad mano lietuvių kalba tobula ir be priekaištų, bet aš jau bent taip garsiai jos nedergiu. Šiaip tikrai indomu paskaitynėti… Keliauju toliau internetinėmis platybėmis pasižavėti, gal daugiau minčių perliukų surasiu 🙂
    Gerbiu už savo nuomonės turėjimą.

     

Tavo neįkainojamas pasisakymas: