October 1, 2023

Grafitis – tai ne tik šūdas ant svetimos sienos, bet ir dalelė žmogiškos meilės bei kūrybinės kibirkšties…

Solomoniados bangoms nuūžus ir Pizdausko-Lėtai pizdaliavimams nutilus, Lietuvos grafitistai toliau beprasmiškai turškia aerozolius, o tuo tarpu mūsų broliai rusai teršia savo Tėvynę bei aplinkinį internetą ne tik socialiai atsakingai, bet ir su mintimi…

…užlipti į kalnus ir ten tyrame nakties spindesyje įamžinti savo didingos kalbos mongoloidinius skolinius… et, tai taip rusiška…

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: