November 28, 2023

Daina Tėvynei žadinti

Šia nuostabia, kovo 11-osios proga, manau verta nubraukti dulkes nuo savo užrašų knygelių ir dar kartą įamžinti tą sielos klyksmą išsprūdusį iš mano krūtinės gūdžių 2006-ųjų pavasarį Katedros aikštėje Vilniuje.

Ultrahiperpatriotinis eilėraštis

DAINA TĖVYNEI ŽADINTI

Trenk, broli, varpą,
          kad pautai skambėtų,
Kad varpa ištįstų į virpantį bybį,
Kad garsas nuo jojo pasklistų plačiausiai
Ir kurvas plaukuotas į krūvą sušauktų!

Jau laikas sutraukyti pančius vergovės,
Jau laikas numesti guminį gandoną!
Tėvynės laukai nearti dirvonuoja -
Nėra kas pripistų anūkų senoliams...

Tad imki, o broli, po varpą į ranką,
Pirmyn ir atgal ark su noragu!
Makštis - ne skylė, per gilios neišdroši,
Drožk, broli drožk, kiek tik valiosi!

Juk ne dėl kitų - dėl savo Tėvynės,
Kiek krito kovoj nulenktų didžiavyrių!
Ir sėklos kiek krito į dirvą nenašią...
Kas jei ne mes Tautą išsaugos?!

Ir aš,
    užsilipęs
         į bokštą
             aukščiausią
Į viršų iškeltą
         virpinsiu Varpą,

Žadinsiu Tautą
        pautais mosuosiu:

- Piskimės,
 broliai ir seserys!
- Piskimės,
 NEPASIDUOKIME!

————–

Pirmą kartą eilėraštis viešai skaitytas 2006-ų gegužės 24-ą, Poezijos pavasario Naktiniuoses skaitymuose, kuriuose man kartu su mano Kolega Mariumi buvo įteiktas www.tekstai.lt įsteigtas apdovanojimas “Už kreiviausiai iš tiesaus ir tiesmuko poezijos kelio išklydusį tekstą” – gipsinis juodai nudažytas bobos maketas mastelyje 1:10.

Laimingo atsitiktinumo ir šiuolaikinių technologijų dėka, jūs galite pasiklausyti unikalų raritetinį įrašą, su originaliu autoriaus atlikimu, fone skambant jo Kolegos Mariuko improvizacijai apvaryto Bacho tema:

Įrašo autorius nežinomas, dėkingumas jam neišpasakytas

 

Tavo neįkainojamas pasisakymas: