Galaktika Kin-dza-dza, planeta ES – sveiki atvykę, tobiš, kuuu!

Paskutiniajame įraše paminėjau 1986 metų Mosfilmo kinostudijos filmą “Kin-dza-dza” ir pavadinau jį tarybinio kinematografo atsisveikinimu su Tarybų sąjunga.


Net japonai mokosi čatlaniškai

Kodėl kilo tokia mintis – kinas Tarybų sąjungoje buvo masiškiausia iš visuomeninės sąmonės apdorojimo priemonių. Tai, kas išeidavo į ekranus, pamatydavo absoliuti dauguma tarybinių žmonių. Nuo pradinukų, kuriems bilietas į kinoteatrą kainavo 10-12 kapeikų, praktiškai visų dirbančiųjų, kuriems bilietas kainavo 20 kapeikų, iki dar krutančių pensininkų, kuriems nežinau, kiek kainavo bilietas, bet įtariu buvo perpus pigesnis negu dirbančiajam.

Ir štai, 1986-aisiais ekranuose pasirodo filmas, kuris visai tarybinei liaudžiai vaizdžiai ir ant pirštų pademonstruoja, iki ko mes dasigyvenome, nukrypę nuo draugo Stalino kadaise pažymėto kurso. Apie “Stalino kursą” galima bus pakalbėti kada nors vėliau, kai pabaigsiu tvarkyti ir redaguoti jau beveik išverstą Vidinio TSRS Prediktoriaus brošiūrą “Laikas, apie Staliną pradedu pasakojimą…” O štai kaip atrodė chruščiovinė-brežnevinė-andropovinė-gorbačiovinė Tarybų Sąjunga, galite išvysti štai čia:

Skaityti toliau

 

Komentuoti

Kaip ir kodėl Sovietų Sąjunga nugalėjo Tarybų Sąjungą

Užvakar, pasibaigus paskutiniajam egzaminui pirmosios sesijos po daugelio metų, susitikau su Dmitrijumi Glazkovu. Nežinantiems kas jis toks, pristatau – tai žmogus prieš ketverius metus išėjęs šaukti Vilniaus tyruose apie tai, kad yra tokia Koncepcija iš Didžiosios Ka, ir kad toji Koncepcija vadinasi Visuomenės Saugumo Koncepcija, ir kad jos paskirtis – išgelbėti žmoniją iš dabartinės vergovinės biblinės minios-elito koncepcijos gniaužtų…

Tai va, bekalbant su juo konceptualiomis temomis ir jų matricų projektavimu į Lietuvos žemelę padiskutavom ir apie internetinius tinklapius, skirtus nešti šviesą į lietuviško interneto tamsybes.

Jis pats įkūrė ir veda tinlapį http://visuomenessaugumas.eu. Kažkada aš tenai užsiregistravau ir pasisiūliau paadministrauti, bet po to užmečiau tą atsakingą veiklą. Užmečiau, nes suabejojau, ir tiesą sakant tebeabejoju tinklapio veikiančiu tokiu domenu ateitimi. Nes jo paskirtis – skleisti žymiai didesnę idėją, negu gali sutalpinti bile kokio krūtumo adresas su evro galūne .eu – gaunasi disonansas, neatitikimas tarp formos ir turinio, žodžiu stuporas.

Kaip bebūtų, bet visgi sutikau su Dmitrijaus pasiūlymu prisidėti prie konceptualios informacijos platinimo per šį tinklapį, kadangi nori nenori, reikia kreipti savo energija viena kryptimi, kad būtų bent kažkoks rezultatas.

Tačiau dabar aš norėjau užfiksuoti visiškai kitą momentą – bekalbant, kaip rusiški simboliai projektuojasi Lietuvoje ir kaip mes priimame ar atmetame rusiškus terminus, staiga aš supratau, kad mane be galo erzinantis Lietuvos istorijos darkytojų ir žydmasoniškų pokazuchinių rusofobų naudojamas paniekinantis terminas "Sovietų Sąjunga", vietoj normalaus ir oficialiai egzistavusio "Tarybų Sajunga" ir tikrųjų demonstruoja ne antirusiško mentaliteto pergalę, o lygiai atvirkščiai.

Mes sodinam gyvenimą! (Laukus saugančių miško juostų planas)
DU PASAULIAI – DU PLANAI
Jie sėja mirtį! (Karinių bazių planas)

Skaityti toliau

 

1 komentaras