Giunteris Grasas ir žydai – meilė nuo pirmojo posmo

Didžiausias Vokietijos dienraštis “Ziuddoičen ceitung” [“Süddeutschen Zeitung“] šių metų balandžio 4-ą dieną leido sau publikuoti vieną neypatingai poetišką Giunterio Graso eilėraštį “Tai kas turi būti pasakyta” [“Was gesagt werden muss“]. Efektas buvo toks, kokio matyt buvo galima tikėtis – Izraelis tapo trečioji šalis po amžiną atilsį VDR bei Birmos (Mjanmos), į kurią rašytojui buvo uždrausta įvažiuoti. Maža to – smarvė pasklido per visas “civilizuotojo pasaulio” medijas, kaip labai teisingai pastebėjo Tautos išmintis – nejudink šūdo, nes smirdės. Pasirodo – akurat.

Šią istoriją aš prisiminiau vakar, Naktiniuose skaitymuose, kai jų pradžioje vedantysis pagarsino perspėjimą po galimai pasigirsiančių nacistinių šūkių iškart išjungti mikrofoną. Mane tai taip prajuokino ir poetiškai nuteikė, kad nesusilaikiau ir išsiliejau ant niekuo dėto, kad jis yra toks rasistiškai baltas, popieriaus:

Eilėraštis apie Giunterį Grasą ir žydus

Giunteris Grasas pasakė, kad žydai neteisūs,
Žydai pasakė, kad Giunteris Grasas – fašistas.
Giunteris Grasas pasakė, kad daugiau nebegalima tylėti,
Žydai pasakė, kad Giunteris Grasas – fašistas.
Giunteris Grasas pasakė, kad spekuliuoti istorija – gėda,
Žydai pasakė, kad Giunteris Grasas – fašistas.
Giunteris Grasas pasakė, kad pasaulis labai sudėtingas,
Žydai pasakė, kad Giunteris Grasas – fašistas.
Giunteris Grasas pasakė, kad Izraelis turi atominį ginklą,
Žydai pasakė, kad Giunteris Grasas – fašistas.
Giunteris Grasas pasakė, kad liejamas kraujas neturi tautybės,
Žydai pasakė, kad Giunteris Grasas – fašistas.
Giunteris Grasas pasakė, kad jis irgi yra atsakingas,
Žydai pasakė, kad Giunteris Grasas – fašistas.
Giunteris Grasas pasakė, kad prieš mirtį jis bus sąžiningas,
Žydai pasakė, kad Giunteris Grasas … fašistas.


Šiemetinė velykinė eisena Frakfurte.

 

Komentuoti

Naktiniai skaitymai ir liberastinės naktinio rūsio šmėklos

Naktį iš vakar į šiandien baigėsi vienintelis Poezijos pavasario renginys, kuriame yra prasmės dalyvauti – Naktiniai skaitymai.

Kodėl vienintelis? Dėl paprasčiausios priežasties – nes tik jame poezija priklauso tiems, kas ją rašo, skaito ir klausosi kitų, nes tik jame gali skaityti kiekvienas norintis, nes tik jame nereikia šuns medalio ant kaklo su užrašu “Poetas, prie mikrofono leistinas”.

Prieš kelis metus Naktiniai skaitymai vykdavo Rašytojų sąjungos salėje. Būtent juose aš tris kartus iš eilės esu gavęs garbingiausią Didžiausio neprastaburnio apdovanojimą, būtent juose mano ir Kolegos duetas nusipelnė Tekstai.lt gipsinės bobos maketo.

Ir pasirodo, kad kai kurių poezijos funkcionierių nuomone bei jų vidinės tusovkės gandų duomenimis, būtent po mano paskutiniojo pasirodymo juose su hiperpatriotiniu eilėraščiu “Jeigu landsbergis gali rašyti eiles…“, Naktiniai skaitymai buvo nutraukti, panaikinti ir atimti iš Tautos, kaip nevertos kurti eiliuotą žodį.

Žinoma, man be galo malonu, kad mano vieno asmuo, netgi dar mažiau – vienas vienintelis mano eilėraštukas išpiso alkoholizuotas literatūrinės nomenklatūros smegenėles, taip, kad jos nerado kito sprendimo, kaip užraukti savo subines.

Nors blaiviai mąstydamas aš negaliu su tuo sutikti – jeigu visa šita susišikusi savo Olimpuose literatūriena suvalgė mano šikamąją, pisamąją ir vemiamąją poeziją, su visais keiksmažodžiais, kūno išskyromis ir lytiniais organais, kaip ji galėjo susitraumuoti nuo teksto, kuriame nėra nė vieno tarptautinio keiksmažodžio?

Bet palikime istorines klizmas nagrinėti literatūros istorikams ir grįžkime prie paskutiniųjų Naktinių skaitymų. Skaityti toliau

 

Komentuoti

Anonsas: Šįvakar (gegužės 24-ą) “Biksų” bare Naktiniai skaitymai

Ką tik netyčia sužinojau, kad šiųmečiame Poezijos Pavasaryje vėl atgaivinami Naktiniai skaitymai, kurie buvo nutraukti po Raulo van Gauro išstojimo juose su hiperpatriotine lyrika, o konkrečiai “Jeigu Landsbergis gali rašyti eiles…”

Bet Tautos noras išsilieti eilėmis buvo galingesnis, negu tolerastinės politkorekcijos atavizmai ir štai į PP programą vėl grįžta vienintelis dėmesio vertas vyksmas – kiekvieno save laikančio poetu dalinimasis su Tauta savo kūryba.

Gaila, kad grafomanijos konjuktūra išstūmė Naktinius skaitymus iš Rašytojų sąjungos salės į “neutralią teritoriją” – Etmonų g-vė 6, bet gal taip ir geriau – bus arčiau žemės. Tiesa, kiek neramina oficialioje programoje įrašyti oficioziniai svečiai iš Šveicarijos ir Ukrainos, kurie turėtų “praturtinti” laisvą lietuvių balsą, tačiau toks žanro nepaisymas neturėtų sustabdyti – galų gale juk viskas bus taip, kaip ir turi būti.

Todėl nors liko tik kelios valandos iki pradžios, nuoširdžiai kviečiu visus “neabejingus gyvam žodžiui” ateiti, išgirsti ir pačiam ištarti savo ŽODĮ.

Būtinoje mano programoje būtinai bus atlikti “Mužikas ir lesbė” bei “En dabaljū O“.

Papildymas: būsimi Naktiniai skaitymai Mordaknygėje

 

Komentuoti

Daina Tėvynei žadinti

Šia nuostabia, kovo 11-osios proga, manau verta nubraukti dulkes nuo savo užrašų knygelių ir dar kartą įamžinti tą sielos klyksmą išsprūdusį iš mano krūtinės gūdžių 2006-ųjų pavasarį Katedros aikštėje Vilniuje.

Ultrahiperpatriotinis eilėraštis

DAINA TĖVYNEI ŽADINTI

Trenk, broli, varpą,
          kad pautai skambėtų,
Kad varpa ištįstų į virpantį bybį,
Kad garsas nuo jojo pasklistų plačiausiai
Ir kurvas plaukuotas į krūvą sušauktų!

Jau laikas sutraukyti pančius vergovės,
Jau laikas numesti guminį gandoną!
Tėvynės laukai nearti dirvonuoja -
Nėra kas pripistų anūkų senoliams...

Tad imki, o broli, po varpą į ranką,
Pirmyn ir atgal ark su noragu!
Makštis - ne skylė, per gilios neišdroši,
Drožk, broli drožk, kiek tik valiosi!

Juk ne dėl kitų - dėl savo Tėvynės,
Kiek krito kovoj nulenktų didžiavyrių!
Ir sėklos kiek krito į dirvą nenašią...
Kas jei ne mes Tautą išsaugos?!

Ir aš,
    užsilipęs
         į bokštą
             aukščiausią
Į viršų iškeltą
         virpinsiu Varpą,

Žadinsiu Tautą
        pautais mosuosiu:

- Piskimės,
 broliai ir seserys!
- Piskimės,
 NEPASIDUOKIME!

————–

Pirmą kartą eilėraštis viešai skaitytas 2006-ų gegužės 24-ą, Poezijos pavasario Naktiniuoses skaitymuose, kuriuose man kartu su mano Kolega Mariumi buvo įteiktas www.tekstai.lt įsteigtas apdovanojimas “Už kreiviausiai iš tiesaus ir tiesmuko poezijos kelio išklydusį tekstą” – gipsinis juodai nudažytas bobos maketas mastelyje 1:10.

Laimingo atsitiktinumo ir šiuolaikinių technologijų dėka, jūs galite pasiklausyti unikalų raritetinį įrašą, su originaliu autoriaus atlikimu, fone skambant jo Kolegos Mariuko improvizacijai apvaryto Bacho tema:

Įrašo autorius nežinomas, dėkingumas jam neišpasakytas

 

Komentuoti